– Консултации при специфични обстоятелства
– Анализ на възникнала ситуация и помощ при вземане на решение
– Анализ на финансово състояние