за коректно генериране на файл с Приложения 9, 10 и 11 в новият XML формат

Новия формата от 2016 година за Приложения 9, 10 и 11, за отсъствия свързани с болнични и майчинства, изисква задължително попълнени данни за следните полета:

 1. Адрес с Предназначение „За контакт“ в данните за Моята фирма;
 2. ТП на НОИ – в Редакция> Администриране>Моята фирма;
 3. Област – в Данни за кореспонденция в личния картон на лицето;
 4. Град/село – в Данни за кореспонденция в личния картон на лицето;
 5. Не трябвада има допълнителни симвори или интервали в телефонния номер
 6. Когато се подава болничен за упълномощено лице, E-MAIL в полето за данните на приносителя е задължителен атрибут.
 7. Буквата в номера на болничен лист е задължително на латиница.
 8. При въвеждане на Данни за отсъствие, първото нещо с което се започва е да се избере, от календара в лявата част, начална дата на отсъствието, след това вида на отсъствието (Отпуск, Болничен,…) и едва тогава се натиска бутона Нов за въвеждане на останалите данни.

Ако полетата за Област и Град/село са попълнени след въвеждането на болничния лист, за да се актуализират данните в новите приложения се изпълняват следните стъпки:

 1. Влиза се в редакция на болничния лист / отсъствието за майчинство;
 2. Избира се бутона за Приложение 9, 10 или 11;
 3. Натиска се бутона за опресняване на данните в долния-ляв ъгъл на приложението;
 4. Следват ОК и Запис и данните са актуализирани.

Новият XML формат може да се експортира само след начисляване на заплати за 01.2016 г.

При изготвяне на Приложения 10 и 11, за отсъствия, които са свързани с обезщетения, голяма чат от данните трябва да бъдат попълнени директно в самите приложения, например:

Трите имена и ЕГН на детето /децата.

Ако детето е без ЕГН се попълват задължително трите имена на родителите и техните ЕГН-та.

Има ли лицето, необходимя 12 месечн стаж и т.н.

Добре е при този тип отсъствия да се преглеждат подробно всички данни в електронния формат на приложенията в секция болнични на личните картони.

В някои случаи, ако при тест в сайта на НОИ получите съобщение „Грешка при валидация на документ спрямо XSD схема“, може да опитате с нов експорт на файла, след рестарт на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro.

За тест на файловете за Приложение 9, 10 или 11 , натиснете ТУК.