Download ArchiProNG

    Изтегли ArchiProNG     Вер.1.33 / 08.09.2015

Цена: € 69.90

ArchiProNG е автоматична архивираща програма за работа на сървъри и персонални компютри, която осигурява следните функции:
1. Архивиране на файлове и бази данни през определен период и в зададен час:
– на час
– на ден
– на седмица
– на месец
2. Създаване на хронология на архивираните файлове и бази данни.
3. Възможност за едновременно задаване на множество различни местоположения за архивиране.
4. Обединяване на много бази с данни или произволни документи в един общ архив.
5. Бързо възстановяване на създадените архиви.
6. Архивиране на данните от отдалечен сървър на вашия компютър или на друг сървър.
7. Програмата работи във фонов режим, без натоварване на системата, като прави зададените архиви в определено от вас време.

ArchiProNG се грижи за своевременното запазване на данните ви, без операторска намеса. Многото паралелни профили за архивиране на различни дестинации, като локални папки, споделени папки и FTP  гарантира, че вашите файлове и бази данни няма да бъдат загубени при евентуална повреда на вашия компютър/сървър или други аварийни ситуации.

ArchiProNG е тествана на следните ОС:  Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, MS Server 2003, MS Server 2008, MS Server 2008R2, MS Server 2012, MS Server 2012R2

ArchiProNG работи със следните типове данни:

  • MSSQL 2005 и по-високи;
  • MySQL;
  • PostgreSQL;
  • Файлове и папки.

ArchiProNG е проектирана да може да съхранява информация от всички програми, които използват посочените по-горе типове данни, но за сега е тествана с данни на следните програми:

  • Складови: Микроинвест Warohouse Pro
  • Счетоводни: Микроинвест DELTA Pro, Микроинвест ТРЗ Pro, Омекс
  • ERP: Mago.net
  • Файлове и папки: Произволен тип, като документи, електронни таблици, снимки, данни на DBase, Firebird и др, ако не са отворени в момента на аривиране.

ArchiProNG е многопотребителска и има нива на достъп.

Ръководство

 

Цената е без ДДС