Изготвяне на годишни финансови отчети, справки-декларации по ЗДДС, годишна данъчна декларация по ЗКПО.