– Курсови и Дипломни работи на Счетоводна тематика
– Попълване на други формуляри
– Сканиране, Отпечатване, Копиране
– Настройки на Система за Управление на Продажбите в Търговския Обект (СУПТО)
– Консултации за избор на касов апарат и фискален принтер
– Специални предложения за търговци от общини Троян и Априлци (Орешак, Шипково, Черни Осъм, Бели Осъм, Чифлик, Дебнево, Добродан, Голяма Желязна, Калейца, Видима и др.)