Представяме Ви ЕКСПЕРТИС !

(заявете безплатна демо парола)

Уважаеми дами и господа,

ЕКСПЕРТИС Е СЧЕТОВОДНО-ПРАВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е информационен софтуер, който се инсталира лесно и бързо на компютъра Ви.

Не е нужно да помните, да слагате листчета в безброй наръчници, нито да затрупвате с книги бюрото си. Вземете Експертис !
В Експертис има всичко, което ви трябва!

• ЦЯЛОТО ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО –
кодекси, закони, правилници, наредби, постановления, инструкции, заповеди и международни актове;

• ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ И КОМЕНТАРИ ОТ ИМЕНИТИ СПЕЦИАЛИСТИ –
подробни консултации от областите: счетоводство, данъци, труд и работна заплата, социално и здравно осигуряване, търговско и облигационно право, митници, банково и застрахователно право – повече от 15 000 публикации;

• ЛИХВЕНИ И ДАНЪЧНИ КАЛКУЛАТОРИ

• ПИСМА И УКАЗАНИЯ
на Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Главна данъчна дирекция, Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика;

• СЪДЕБНА ПРАКТИКА
повече от 20 000 решения и определения на Конституционния съд, Върховния административен и Върховния касационен съд;

• ГОТОВИ БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ
декларации, справки, уведомления, удостоверения, протоколи, отчети, заявления, молби;

• ПЪЛЕН СЧЕНОВОДЕН СПРАВОЧНИК
размери, срокове, санкции по данъчните закони, валутни курсове, лихвени проценти, разходни норми на гориво-смазочните материали, банкови сметки, адреси и телефони, списъци, митнически режими, пределни размери на фирите, размери и срокове по осигуряването, параграфи и класификации, минимални осигурителни прагове;

• ПРОЦЕДУРИ

• БЕЗПЛАТЕН КОНСУЛТАНТ
Всеки редовен абонат на Експертис може да се възползва от специалната безплатна услуга “Отговор на въпрос”. Ако имате конкретен професионален казус, можете да ни го изпратите, а нашите експерти ще Ви отговорят безплатно в рамките на няколко работни дни на посочен e-mail.
Ваши консултанти ще бъдат авторите на публикациите в Експертис.

• ДОСТЪПЕН ОТВСЯКЪДЕ
Абонаментът за Интернет версията Ви дава свободата да ползвате продукта отвсякъде където има интернет връзка;

• ВИНАГИ АКТУАЛЕН
Актуализациите на продукта са след всеки брой на Държавен вестник и са включени в цената. А Интернет версията се актуализира 24 часа. За потребителите, които нямат Интернет актуализациите се изпращат веднъж месечно на компакт диск.
Предимства и възможности на програмата

• Експертис е лесен за работа. Просто сложете компакт диска в устройството и програмата сама се стартира.

• Използвайте двете дървовидни структури за лесно ориентиране в информацията.

• Многобройните Хипервръзки и Динамични структури, логически съобразени с професионалните Ви нужди, ще Ви улесняват за бързо достигане до необходимата справка.

• Гъвкавата търсачка намира точен и изчерпателен списък от текстовете, които търсите.

• Използвайте възможността да си създадете лична папка с документите за всеки отделен случай или проблем на който търсите решение.

• Искате да видите законодателството към стара дата? Използвайте функцията „Как е било“. Така законите ще са актуални към зададената от Вас дата.

• Речник на дефиниции и специални термини по смисъла на отделните закони.

• Възползвайте се от възможността да зададете въпрос от професионалната Ви работа на нашите редакционни телефони или от страницата ни в Интернет.

• Интерактивният календар ще Ви спести глоби и лихви като Ви подсеща за изтичащите срокове по различните закони.

• Възможност за попълване на формуляри и разпечатване на всички текстове от системата.

• Използвайте функцията за сравнение между различните редакции на нормативните актове, за да видите как са се променяли отделните членове във времето.