– Доставка, фискализиране и техническо обслужване на Касови апарати от различен клас, според нуждите – ДАТЕКС, ТРЕМОЛ
– Доставка, фискализиране и техническо обслужване на Фискални принтери, надеждни и удобни– ДАТЕКС, ТРЕМОЛ
– Доставка и настройка на Нефискални принтери, които улесняват и спестяват – ДАТЕКС, ТРЕМОЛ и ДРУГИ
– Доставка и внедряване на Етикиращи принтери за автоматизиране на дейността– ДАТЕКС, ТРЕМОЛ и ДРУГИ
– Доставка и внедряване на Електронни везни – ДАТЕКС, ТРЕМОЛ, ЕЛИКОМ
– Доставка и внедряване на Баркод четци от различен тип и клас