Налична е нова версия на на архивиращият софтуер ArchiProNG – Вер.1.33 / 08.09.2015

Някои от по-важните промени са:

  • Работа с големи бази данни
  • Подобрен интерфейс
  • Увеличена функционалност
  • Повишена стабилност