Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.023
• Добавена е възможност за разпознаване на данни от лични документи и автоматичното им въвеждане в хотелския софтуер с помощта на мобилно приложение Sendera. Тази нова функционалност позволява бързо и точно въвеждане на данни от личен документ от снимка, разпознаване и извличане на необходимата информация от четимата зона, необходима за целите на настаняването. За да използвате тази функционалност, трябва да се изпълнят няколко стъпки:
1. Регистрация в сайт https://sendera.bg/ ;
2. Създаване на фирма в https://sendera.bg/ с валидни данни за ЕИК, идентични с данните в хотелския софтуер;
3. Инсталиране на мобилно приложение Sendera App;
4. Вход в мобилно приложение Sendera App с потребителско име и парола от регистрацията в https://sendera.bg/ и избор на създадената фирма за работа;
5. В хотелския софтуер в меню Настройки → Онлайн услуги → Данни за вписване в Sendera – онлайн услуги на Microinvest, се попълват e-mail и парола от регистрацията в https://sendera.bg/ за да се направи връзка между профилите в двете програми;
6. В Sendera App за тип на документа се маркира „Личен документ“;
7. Маркира се бутон за камера в приложението;
8. Прави се снимка на личния документи и се клика на стрелката за изпращане;
9. В хотелския софтуер, при добавяне на нов гост, се визуализира бутон „Данни от снимка“. Маркирането на този бутон показва на екран всички създадени и изпратени снимки от мобилно приложение Sendera;
10. Избира се конкретна снимка с личен документ и се клика на бутон „Въведи“;
11. С помощта на технология за оптично разпознаване на символи (OCR), данните за лицето от снимката се попълват автоматично в полетата за информация за госта в хотелския софтуер. След успешно попълване на данните, снимката не се запазва;
• Добавена е интеграция с терминал за автоматизирано настаняване на гостите в хотел. Терминалът, наричан още ТАНГ дава възможност на гости с предварителна резервация да се настанят в хотела, без да е необходима намеса на администратор, а гости без резервация да изберат стая, да се регистрират и да заплатят за своя престой с банкова карта, като получат безконтактна карта за достъп в хотела и избраната стая и да получат фискален бон с данни за извършеното плащане и номера стаята.
Интеграцията межди терминал ТАНГ и хотелски софтуер е двупосочна:
– Необходима е конфигурация на параметри в хотелски софтуер в меню Настройки → Разширения, трябва да се въведат порт и наименование на ТАНГ;
– В административен панел на ТАНГ следва да се въведе IP адрес на компютъра с хотелския софтуер, за да има постоянна връзка с базата данни;
– В хотелския софтуер има налични резервации, въведени от оператор или от онлайн каналите за резервация – сайт, Booking.com и др. Резервацията се изпраща към терминала за самостоятелно настаняване в случаите когато няма налична или денонощна рецепция;
– Гостите предварително са получили код за достъп до резервацията, които въвеждат на терминала ТАНГ;
– При коректно въведен номер на резервация, на екран гостите виждат в кой номер на стая ще бъдат настанени;
– Следва процедура по въвеждане на лични данни за всички гости в стаята – ръчно с помощта на клавиатура или през вграден в терминала четец за лични документи;
– Ако резервацията не е предварително платена, следва да се извърши плащане с карта на терминала и да се отпечата фискален бон;
– При успешна транзакция, гостите получават карта/ключ за достъп до стаята;
– Тази резервация се е трансформирала в настаняване и данните за гостите и плащанията са изпратени автоматично към софтуера на рецепция;
– Ако на терминал ТАНГ има налични свободни стаи за настаняване, гостите могат да направят директно настаняване без предварителна резервация;
– На екран на ТАНГ се избира дали гостът има предварително направена резервация или не, при липса на такава, от екрана със снимки и параметри на свободни стаи, може да се избере конкретен номер на стаи и да се направи настаняване;
– За всички директни настанявания се попълва информация за брой гости, личните им данни, извършва се плащане, получава се карта/ключ за достъп до стаята;
– Всички свободни настанявания в ТАНГ се получават автоматично в хотелския софтуер като настанени стаи.
• Разширен е обхвата на работа с различни модели четци на лични документи, работещи с COM комуникация;
• Направена е оптимизация в обмена на количествата свободни стаи към онлайн каналите за резервации и сайт на хотела;
• Разширен е обхвата на поддържаните функционалности по стандартизиран FIAS протокол;
• Добавена е оптимизация при експорт към счетоводство. Направени са корекция в референциите и основанията на документ Фактура, Кредитно и Дебитно известие в XLM файл-а.
• Добавена е възможност за работа с клавишни комбинации и клавиатура във всички графици на програмата.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.022
• Добавена е възможност за сканиране, прочитане и разпознаване на данни от МРЗ зона от документи за самоличност с помощта на Баркод скенер. Позволява бързо и лесно сканиране на различни типове документи с налична машинно четима зона. Наличието на тази нова функционалност минимизира възможността за допускане на грешки при ръчно попълване на данните от личните документи, предоставя бързина и лесното на работа и използване. С помощта на това устройства се сканират лични карти, паспорти и други видове лични документи, международни документи и над 140 лични документа в различни страни по света. Сканирането се извършва в етап на настаняване на гостите директно в хотелския софтуер. Всички попълнени данни за гостите се изпращат посредством експорт към ЕСТИ.
• Добавена е интеграция по FIAS протокол с партньорска фирма Biodit. Интеграцията позволява синхронизиране на хотелския софтуер със системите за сигурност в хотела. Всички операции се изпълняват от един софтуер на рецепция. Синхронизацията позволява при настаняване на гостите в стаите да бъдат извършени следните операции:
– Програмиране и издаване на карта за достъп на гостите в стаята;
– Програмиране на карта за достъп до стая с фиксирани дата и час, според заявената резервация;
– Издаване на брой карти, равен на броя на гостите в стаята;
– Анулиране на издадена карта за достъп;
– Корекция на времето за валидност на вече издадена карта – удължаване или намаляване на периода на престой;
– Издаване на нова карта, ако вече издадената карта е загубена или повредена;
• Добавена е поддръжка на нов тип хардуерен ключ. Част от предимствата са свързани с:
– По-малкия размер на хардуерния ключ, който е подходяща за лаптопи;
– Самостоятелно управление на кодове за продукти и актуализации чрез потребителски портал;
– Справка за всички използвани продукти;
– Актуална информация за използваната версия и наличните актуализации;
• Добавени са нови възможности при работа с платформи за Онлайн резервации.
– Направени са оптимизации при резервация на повече от една стая или група от стаи и предплащане на аванс през онлайн платформите за тях;
– Направени са оптимизации при редактиране на данни за стаи, гости и плащания от онлайн платформите по вече потвърдена и разпределена в График заетост резервация;
– Направена е корекция по всички справки за резервации и информация за пристигащи гости при анулиране на потвърдена онлайн резервация;
– При промяна на името на титуляр при онлайн групова резервация е направена промяна и в името на груповата резервация;
– Направена е оптимизация при справка пансион за броя и вида на изхранването при корекция на данни за престой или анулирани резервации през онлайн платформите;
– Направени са оптимизации при анулиране на една или няколко стаи от вече потвърдена групова онлайн резервация;
– Направени са оптимизации в бланка за потвърждение на групова резервации при настъпили промени по резервацията като промяна в цените или анулиране на една или повече стаи;
– Направена е възможност за корекция на цената при постъпила резервация с 100% отстъпка или с 0-лева цена;
• Добавена е оптимизация в Графични справки. Към графичната справка за домакинство е добавена опцията за визуализиране на индивидуално настроеният период на почистване, според нуждите на обекта;
• Направена е визуална промяна във формата и структурата на печатните документи на всички езици. Добавени са нови визуални стилове и форми в следните документи:
– Фактура;
– Кредитно известие;
– Дебитно известие;
– Проформа фактура;
– Квитанция;
– Международен документ;
– Адресна карта;
– Потвърждение на резервация;
• Създадени са визуални промени в интерфейса на програмата:
– Добавена е нова икона на продукта;
– Добавено е лого на продукта в екран с информация;
– Подравняване на текстове и числови изрази в цялата програма;
– Направени са оптимизации в посока работа само с клавиатура;
– Оптимизирани са изрази и съобщения във всички екрани и в помощния панел на софтуера;
• Добавени са нови преводи в програмата на английски език. Направена е оптимизация на термини, съобщения, помощен панел, доработени са всички документи, формати и визуални стилове за английски език;
• Добавени са нови преводи на руски език. Създадени са корекции в терминологията, направени са оптимизации в помощните материали и съобщенията в програмата за съответния език, преработени са всички печатни форми за документи. Направена е оптимизация в менюто и справките на програмата като са видими само опциите валидни за съответния език;
• Добавени са нови преводи на украински език. Направени са корекции в част от изразите и съобщенията, направена е оптимизация във всички печатни форми за документи, добавени са корекции във визуалната част на менюто на софтуера за съответния език.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.021
• Добавени са нови възможности при работа с платформи за Онлайн резервации.
1. Когато гостите резервират през сайт на хотела или през всички най – популярни платформи за онлайн продажба на нощувки и услуги, информацията за техните имена да постъпва в детайли с име на всеки от гостите. Ако при регистриране на резервация гостите са посочили всички пълни данни за имена, те ще постъпят в хотелския софтуер по начина на тяхното подаване;
2. При резервация на стая, за която се посочват данни за деца, техните имена и възраст, данните постъпват в хотелския софтуер, като в резервацията се отбелязва колко на брой са децата, техните имена и възрасти и автоматично се определя възрастовата група, в която попадат. Тази функционалност подпомага коректното планиране на престой на деца в хотела, тяхното изхранване и съпътстващи услуги;
3. Добавена е възможност за отразяване на точен брой зададени гости по резервация от Booking.com през комуникация с канален мениджър;
4. Направена е оптимизация в процеса на получаване на информация за плащанията от каналите за онлайн резервации при групово резервиране и отказване на една или няколко стаи по груповата резервация;
5. Добавено е предупредително съобщение при оптимизация на наличността и подредбата на резервациите в „График заетост“, за да приемат капацитета на постъпващите онлайн резервации. Правилната подредба на броя и вида на резервациите по дати, гарантира максимално заетост, минимизира празните периоди на заетост в графика за нощувки.
• Добавена е възможност за отразяване на настъпили промени в данните за онлайн резервациите и тяхното автоматично отразяване в хотелския софтуер. Налице са два случая:
1. Когато резервацията е постъпила от онлайн канала в хотелския софтуер но все още не е разпределена към номер на стая. Променените данни се обновяват автоматично и се визуализират в екран „Онлайн резервации“ и в екран „Връзка с канален мениджър“. Промените може да бъдат за: брой хора по резервацията; имена на гости – едно или всички; телефон; email адрес; дата на резервация – дата на пристигане да е в различен месец или седмица; брой нощувки – ако първоначално са били 3 нощувки – да се заявят 4 или обратно в посока намаление на броя нощувки; тип на стаята – от двойна стая – в апартамент;
2. Когато онлайн резервацията вече е разпределена към номер на стая и е видима в „График заетост“. В този случай при настъпване на промяна по данните за вече записваната онлайн резервация се извършват следните действия:
– Резервацията се премахва от „График заетост“ автоматично и се връща една стъпка назад;
– В екрана за известия „Онлайн резервации“ се визуализират промените по нея с информация за нейния входящ номер и какви данни са променени по нея, например: „Промени по резервация № 12456/брой гости/брой нощувки и т.н.“;
– В екран „Връзка с канален мениджър“ се визуализира ред с данни за променената онлайн резервация с различен цветен индикатор от останалите резервации. Така за потребителите се предоставя лесна възможност да различават нова постъпваща резервации и редактирана такава;
– Резервацията отново се разпределя с новите изисквания на госта чрез бутон „Редакция“, като тя може да се разпредели в същия номер на стая или в друг номер, според изискванията за промяна;
– През онлайн платформите за резервации, гостите могат да направят промени по своите резервации за: : брой хора по резервацията, имена на гости – едно или всички; телефон; email адрес; дата на резервация; брой нощувки; тип на стаята и др.
• Добавени са данни за месец на експорта при експорт към счетоводен софтуер. Меню Операции → Експорти → Счетоводство.
• Добавена е оптимизация при модул СПА и Мероприятия.
1. В СПА график и График събития е добавена възможност при избор на номер на стая, към която да се изпратят данните за сметката от използваните услуги, да се визуализират към номера на стаята и данните на титуляра на стаята за избрания период;
2. Направени са оптимизации при промяна на работното време за отдаване на дадени услуги и по анулирането на запазени часове за използване на услуги.
• Добавена е интеграция с международен FIAS протокол. Наличието на тази функционалност позволява връзка на хотелския софтуер с широк кръг от външни системи за:
– Електронни брави;
– Контрол на достъп;
– Карти за достъп;
– Електронни ключове;
– Платен интернет;
– Платена телевизия;
– Четци и скенери на лични документи.
• Добавени са нови бутони в лентата с бързи бутони:
– Групово настаняване;
– Документи;
– СПА график;
– График събития;
– Онлайн резервации;
– Справка резервации;
– Справка пансион;
– Финансова справка.
• Към параметрите на „Справка резервации“ е добавен нов филтър за търсене по „Номер на резервация“ за хотелския софтуер;
• В основния работен екран „График заетост“ в полето Филтър е добавена опцията да се търсят резервации по „Номер на резервация“ за хотелския софтуер, така се осигурява бързодействие при откриване на информация за резервациите.
• Направени са оптимизация в модул Документи при редакция на вече издаден и съществуващ документи и неговото презаписване.
• Направена е оптимизация в бланка „Потвърждение на резервация“ към групова резервация, когато се анулират част от стаите в групата;
• Направена е оптимизация при работа със 100% отстъпка от цената на нощувките за цялата стая;

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.020
• Добавена е възможност за връзка с нови периферни устройства за сканиране, четене и разпознаване на информация от лични документи на гости. Добавени са възможности за работа с различни модели четци и скенери на лични документи посредством нова имплементирана технология. Наличието на тази възможност разширява кръга от видове, модели и производители на използвани хардуерни устройства на рецепция. Използването на устройство за автоматично разпознаване и въвеждане на данните на гостите, спестява време от ръчно попълване на данните за всеки от гостите. Всички автоматично въведени данни за гостите чрез четци и скенери, се съхраняват в хотелския софтуер и успешно кореспондират с Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) без необходимост от повторно въвеждане.
• Добавени са данни за номер на резервация при връзка с платформи за Онлайн резервации. При връзка на хотелския софтуер с онлайн система за резервации е създадена възможност да се визуализират в програмата всички номера на онлайн резервации от различните източници: сайт или канален мениджър с всички използвани платформи за онлайн продажби. За целта при въвеждане на всяка онлайн резервация в хотелския софтуер се визуализира и поле „Номер на онлайн резервация“. Информация за този номер е добавена и в „Справка резервации“. В основния работен екран „График заетост“ в полето Филтър е добавена опцията да се търсят резервации по този номер, така се осигурява бързодействие при откриване на информация за онлайн резервациите.
• Добавена е синхронизация при приемане на Онлайн резервации от две и повече работни места. Добавени са нови параметри при бутон „Резервация“ в екран „Връзка с канален мениджър“ дали постъпилата резервация от външен канал вече е въведена в График заетост от друго работно място на рецепция. Така се минимизират грешките от дублиране на резервации и заемане на капацитета на помещенията.
• Променена е логиката за автоматично попълване на данни в поле „Дата на операция“ при създаване на резервации. Автоматично в това поле се записва датата на създаване на резервацията от оператора в програмата, а не датата на неговото пристигане. Посредством това се доставя подходяща справочна информация за най-активен период на резервации.
• Добавена е оптимизация при работа от две и повече работни места в операция „Групово настаняване“. Изградени са серия подобрения във връзка със синхронизацията, визуализацията и времето за обновяване на информацията от повече работни места с хотелски софтуер. Това позволява работа от различни инстанции, като дава възможност да се въвеждат данни за настаняване на големи групи от гости едновременно, да се преместват стаи от групата, да се разплащат индивидуални стаи от групата и цялата информация да се отразява синхронно на всички работни места, използващи програмата.
• Добавена е възможност за работа от две и повече работни места в модул СПА и Мероприятия. Създадена е възможност за синхронизация на Спа график и График събития при запазване на часове за услуги и работа от няколко работни места с програмата. Обновяването на информацията в двата графика е съобразено с настройката за обновяване на График заетост в модул Настройки → Автоматично обновяване на График заетост.
• Добавена е оптимизация при работа с две и повече работни места и връзка с Ресторант. В меню Настройки → Връзка с база Склад Pro е добавено поле „Основно работно място“. Използването му е препоръчително при наличието на повече от едно работно място на софтуер за Ресторант и повече от едно работно място с хотелски софтуер на рецепция. Например при работа с Лоби бар и Ресторант, когато и от двата компютъра се изпраща информация към две работни места на рецепция. В този случай задължително се отбелязва на едно от двете работни места с Хотел Pro, кое приема ролята на главно звено и кореспондира с ресторантския софтуер. Така се гарантира безпроблемно синхронизиране на номерата на настанените стаи в реално време и получаването на сметки за консумация в ресторант към стаите.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.019
• Добавена е възможност за връзка с платформи за Онлайн резервации. Нововъведението позволява да се направи комуникация в реално време с всички канали за резервации:
1. Директни резервации от сайта на хотела чрез Уебсайт билдър за създаване на собствен сайт на хотела с подходящи дизайн и идентичност на бранда, без необходимост от програмисти. Вграден модул за резервации към сайта с наличности на стаи и цени в реално време;
2. Booking Engine, чрез който може да се осъществяват онлайн резервации. Гъвкава настройка на цени и тарифи, продажба на допълнителни услуги, специални пакети и събития. Инструментът може да бъде допълнение към вече съществуващ сайт и да позволи сайтът да се превърне в директен канал за резервации и плащания;
3. Канален мениджър, който позволява синхронизация на цени и наличности на стаи едновременно във всички най – популярни платформи за онлайн продажба на нощувки и услуги – Booking.com, Expedia, Airbnb, Arendoo, Agoda, Hotels.com и още над 50 онлайн маркетингови канала. Този инструмент елиминира грешки от дублирани резервации като синхронизира непрекъснато наличностите на стаи от хотелския софтуер към различните канали в реално време.
• За конфигурация на връзка с платформа за директни онлайн резервации Quendoo е необходимо да се изпълнят следните стъпки:
1. В Microinvest Хотел Pro – Меню Настройки → Конфигурация на канален мениджър → Активиране – да се попълни поле „API ключ“;
2. Този ключ се взема от платформа Quendoo – Меню Имоти → Интеграции → Настройки за Microinvest;
3. След активиране на API ключ в двете платформи е необходимо да се направи синхронизация на наличностите с бутон „Изпращане на количества“. Така хотелската система изпраща към платформата за резервации всички налични свободни стаи, изпращането и получаването на данни за наличности е в реално време, с което възможността за дублиране на резервации е сведена до минимум;
4. За успешно завършване на интеграцията е необходимо да се направи синхронизация на типовете стаи, ценовите планове, услугите, туристическите пакети/ изхранването;
5. В Quendoo се добавят и всички настройки на връзка с различните източници на резервации като Booking.com, Expedia, Airbnb, Arendoo, Agoda, Hotels.com, както и политиката за плащане и анулиране на резервации.
• Обмен на данни между хотелски софтуер и платформи за онлайн резервации.
1. В основен работен екран „График заетост“ е добавен бутон „Онлайн резервации“, където постъпва информация за всички онлайн известия за нови резервации от различните източници – сайт на хотела или от каналния мениджър;
2. Бутонът има светлинна индикация при постъпване на нови резервации, което улеснява ежедневната работата на операторите и гарантира, че няма да бъдат пропускани резервации;
3. При отваряне на прозореца за известия в него са налични всички постъпили нови резервации за гости, стаи и периоди;
4. С двоен клик върху известието за резервация, се отваря прозорец „Връзка с канален мениджър“, с детайлна информация за източника на резервацията, периода, броя нощувки, данни за титуляра, броя и типа стаи по резервацията и плащанията по нея;
5. С бутон „Резервация“, програмата позволява операторът да разпредели конкретната резервация в конкретен номер на стая. Хотелската програма зарежда автоматично всички данни от резервацията като предлага всички свободни номера на стаи от резервирания тип стая.
Пример: Постъпва онлайн резервация от платформа Booking.com за Двойна стая, 2-ма възрастни, 4 нощувки – програмата зарежда всички тези данни като предлага в поле „Номер на стая“ всички свободни двойни стаи за четири нощувки в желания период – операторът посочва, че резервацията ще бъде в стая номер 203 – след запис в програмата вече стаята е заета с тази резервация и изпраща автоматично обновяване на количествата на наличните стаи за този период;
6. Всички резервации постъпващи през каналния мениджър са разграничени в „График заетост“ в оранжев цвят и притежават статус „On-line резервация“, с което се отличават от всички стандартни резервации;
7. Когато постъпваща резервация има предварително отразено плащане през платформите за резервации, платената сума с типа на плащане се визуализира в хотелския софтуер, по този начин се проследяват плащания, авансови вноски, депозити и т.н. и се издават необходимите фискални документи.
• Добавена е възможност за изпращане на сметка за използвани услуги от СПА модул и модул Събития към номер на стая.
1. Меню Редакция → СПА и Мероприятия → СПА и Уелнес → Видове услуги са добавени две нови полета: „Наименование“ и „Цена“. Това позволява да се дефинират детайлни имена на предлаганите видове услуги, данните от наименованието ще се визуализират като предлагана услуга в СПА график. Посочената цена в полето за цена ще се визуализира при отдаване на услугите като цена по подразбиране за дадения вид услуга;
2. Меню Редакция → СПА и Мероприятия → Събития и мероприятия → Видове услуги са добавени две нови полета: „Наименование“ и „Цена“. Това позволява да се дефинират детайлни имена на предлаганите видове услуги за събития, данните от наименованието ще се визуализират като предлагана услуга в График събития. Посочената цена в полето за цена ще се визуализира при отдаване на услугите като цена по подразбиране за дадения вид услуга;
3. В СПА график и График събития са добавени възможности за резервиране на помещение, дата и час с десен клик на мишката върху дадена клетка от графика и избор на опция „Запазване на час“. Добавена е и опция за блокиране на часовия интервал и невъзможност за запазване на час за услуга;
4. В СПА график и График събитие е добавен информационен прозорец с данни за услугата в часовия интервал и плащанията и бележките към нея с позициониране на мишката върху клетката на запазения час;
5. В прозорец „Запазване на час“ са добавени опции за плащане на сметката за услугата на момента на използването й като е добавен бутон „Плащане“, маркирането му извежда прозорец за плащания, в който може да бъде посочен начина на плащане на услугата – в брой, с карта, банков път и т.н., да бъдат издадени документи за плащането – Фактура, Квитанция и др. Използването на тази новост ще намери широко приложение при използване на спа услуги или мероприятия от външни за хотела лица, които не са гости в конкретна стая, но използват услугите предлагани от хотела;
6. В прозорец „Запазване на час“ е добавена възможност сметката от използваните услуги да бъде изпратена към номера на стаята на госта. За целта е необходимо от падащото меню да бъде избран номера на стаята, в меню клиент в падащо меню са изброени имената само на гостите от посочената стая, така може да се отбележи точният гост от стаята, който запазва час и използва услуга;
7. Сметката от запазен час за услуга с избран номер на стая и гост в нея, може да бъде изпратен за последващо разплащане към номера на стаята на госта и да бъде разплатена заедно с нощувките и другите услуги използвани на територията на обекта чрез бутон „Изпращане към стая“;
8. Всички плащания по използвани услуги в СПА график и График събития от външни клиенти се визуализират във финансовите справки в програмата с номера на помещението и датата и часа на плащането;
9. Всички плащания за използвани услуги в СПА график и График събития, изпратени към стаите на гостите също се проследяват във финансовата и аналитичната част на софтуера;
• Добавена е възможност за преместване на настанени стаи. Предоставена е възможност за преместване на настаняване, чрез промяна на номера на стаята и на периода на престой на вече настанена стая с гости в График заетост. По създадената операция може да има добавени авансови плащания, които ще се преместят заедно с всички данни за гости, имена на гости, брой нощувки, допълнителни изисквания. Преместването се изпълнява при следните условия:
1. Меню Редакция → Администриране → Политика за преместване. Необходимо е да се посочи една от следните опции: Цените се запазват при преместване в друга стая/Цените се преизчисляват при преместване в друга стая. Това определя дали да се запазят условията или да се приложи друга цена, според типа на новата стая. Тази настройка е валидна и за преместване на резервации и за преместване на настанявания;
2. Преместването се изпълнява чрез Десен бутон на мишката върху клетка с Настаняване – Редакция – промяна на номера на стаята от поле Номер на стая;
3. Преместването може да се направи по време на настаняване на гостите в стаята, преди да бъде записана операцията;
4. Преместване може да се направи след вече записани и настанени гости на датата им на настаняване;
5. Преместване на стаята може да бъде направено и по време на престоя на гостите, ако са минали един или няколко дни от престоя и гостите пожелаят смяна на стаята;
6. Всички нощувки, услуги в хотела или консумация от ресторант се преместват в новата стая, като се отразяват плащания, авансови вноски и частични плащания по тях;
7. В справочната част на програмата всички операции по преместване на вече настанени стаи се отразяват за съответния престой – нощувките в номера на стаята до датата на преместването и нощувките в номера на стаята, след датата на преместването;
8. Към системата ЕСТИ се подават данни за съответния номер на стая към момента на престоя на гостите – номера преди преместването и номера след преместването.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.018
• Създадени са нови възможности за задаване на Ценови правила по различни критерии:
1. Ценово правило „Атрибут“ – Меню Редакция → Ценови правила → Условие Атрибут. Позволява да се дефинират отстъпки за специални клиенти със зададен Атрибут. Например отстъпки за ВИП гости, за редовни посетители, да се добавят изключения за тях и други условия;
2. Ценово правило „Ценова листа“ – Меню Редакция → Ценови правила → Условие Ценова листа. Предоставя гъвкаво ценообразуване в различни периоди и сезони като дава възможност за стаи с избраната ценова листа да се прилагат допълнителни условия;
3. Ценово правило „Туристически пакет“ – Меню Редакция → Ценови правила → Условие Туристически пакет. С това нововъведение се предлага опция за определяне на цена само за стаи с конкретен туристически пакет. Например в конкретен период за всички стаи с пакет ALL INCLUSIVE да се прилага отстъпка 10% от цената на нощувката. Това позволява при различни ценови листи и цени за стаи, но с идентичен пакет за изхранване да се конфигурира различна цена на нощувките;
4. Ценово правило „Туроператор“ – Меню Редакция → Ценови правила → Условие Туроператор. Вече е налична възможност при работа с туроператори и туристически агенции да се променят цени и условия за периоди. Ако има създадена фиксирана ценова листа за туроператор, ценовото правило позволява при различни условия, според изискванията, да се променят условията по нея с дефиниране на такова ценово правило като се запазва базовата ценова листа за туроператора;
5. Създадени са опции за комбинация от няколко ценови правила с използването на условията „и/или“, с което се задава в какви ситуации и при какви условия да се прилагат едно или няколко ценови правила. Това създава неограничен брой възможности за комбинации и работа с индивидуални ценови листи на всеки хотел.
• Създадена е нова функционалност „Графични справки“. Изпълнява се с динамична лента в десния край на основния работен екран График заетост – Графични данни. Създадените визуални графични справки предлагат бърз преглед на информацията в реално време по няколко направления:
1. Графична справка „Пристигащи“. Визуализира данни за общия брой пристигащи за деня и каква част от тях са вече пристигнали – настанени в хотела;
2. Графична справка „Заминаващи“. Визуална информация за общия брой стаи, които трябва да бъдат освободени днес и колко от тях вече са напуснали;
3. Графична справка „Плащания“. Предлага в графичен вид данни за всички плащания за текущия ден по видове плащания – в брой, по сметка, с карта или ваучер и какви са сумите за всеки начин на плащане;
4. Графична справка „ Заети/ Свободни стаи“ – бърз преглед на броя заети и броя свободни стаи за седмицата;
5. Графична справка „Домакинство“ – статистика за броя стаи по видове почистване, колко е броя на стаи за пълно почистване, колко са стаите за частично почистване и колко от тях са вече почистени. Справката е динамична и се обновява при отбелязване на статус за почистване от график заетост или от мобилното приложение за камериерки „Hotessa“.
• Добавена е опция за автоматично създадена и възстановяване на архив на база данни в програмата – меню Файл → Архивиране на фирма и Файл → Възстановяване на фирма. Програмата създава автоматичен архив на базата данни при актуализиране на версията на софтуера, създава сигурност при работа с няколко работни места, ако при някое от тях се активира различна версия на софтуера.
• Направена е оптимизация при модул за Плащания. Добавени са технологични оптимизации при разплащане на аванс, частични плащания на нощувки и услуги, групови разплащания на няколко стаи, комбинирани плащания, разплащания при ръчно зададени цени за конкретна стая и др. Поради технологичната промяна в плащанията на стаите са направени оптимизации и при справките, отчитащи финансовите резултати;
• Добавен е нова опция за автоматично обновяване на основния работен екран График заетост. Намира приложение при работа с повече от едно работно място на хотелската система, при обекти с динамични промени по настаняване, промяна на цени на стаи, преместване на гости от една в друга стая, анулирана на операции и т.н. Потребителите сами определят как да се изпълнява обновяването на данните на екран:
1. Автоматично – Меню Настройки → Основни → Автоматично обновяване на График заетост – като се задава интервал в минути за обновяване на данните;
2. Ръчно – Меню График заетост → Бутон Опресняване. С натискането на бутона ако има информация за нова операция от друго работно място, данните се обновяват и визуализират в реално време;
• Направена е оптимизация в локализацията по държави. Добавени са актуални валути и ставки ДДС за различните държави;
• Създадена е възможност за интеграции с хотелския софтуер посредством API (Приложно – програмен интерфейс) технология. Създадени са контролери в различни направления за изпращане и получаване на данни от външни приложения. Наличието на такава технология позволява връзка с външни софтуери, приложения, сайтове и др., които се използват в хотелския бранш. Хотелския софтуер заема роля на основния централен софтуер към които може да се импортират данни от различни източници – сайтове, платформи за резервации, мобилни приложения и др. Очаквайте много новости в тази посока.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.017
• Създадено е ново Мобилно приложение към хотелски софтуер „Hotessa“. Приложението е съвместимо с операционна система Android. Може да бъде изтеглено от Google Play. Приложението работи в комбинация с хотелски софтуер и не може да бъде използвано самостоятелно. Необходими настройки за конфигуриране и използване на мобилно приложение:
1. В меню Настройки е добавен нов таб „Конфигуриране на приложения“, в които се визуализира IP за конфигурация, необходимо при първоначално стартиране на работа с приложението;
2. В меню Редакция → Администриране → Потребители е добавена нова потребителска категория „Камериерки“. Необходимо е в нея да бъдат въведени данни за всички потребители, които ще използват мобилното приложение. Създадените потребители в тази категория се приемат за данни за вход в приложението;
3. При първоначално стартиране на работа с приложението е необходимо да бъде въведен IP за конфигурация, потребител и парола;
4. При вход в приложението, на начален екран се визуализира списък със стаи за почистване. Наличен е бутон за обновяване на информация и за избор на вида на подреждане на стаите на екран;
5. Стаите са сортирани по етажи, аналогично на логиката за сортиране в хотелски софтуер;
6. Стаите се получават автоматично от хотелския софтуер според статуса им за почистване. Видими за мобилно приложение са стаи за пълно и частично почистване. Такива са: всички стаи, които са освободени – те автоматично приемат статус за пълно почистване; стаи за частично почистване може да бъдат ръчно маркирани от оператор на рецепция като такива или да се подават автоматично на определен интервал от дни, съобразно настройка за дни в поле „Период на почистване“ в меню Настройки;
7. Легенда за цветове: Червен цвят – всички стаи за пълно почистване; Жълт цвят: Всички стаи за частично почистване;
8. При клик в клетка на стая в мобилното приложение са видими данни за номер и тип стая, титуляр и период на престой;
9. Почистването на стая от мобилно приложение се изпълнява с клик върху номера на стаята и избор на една от опциите: Почистена или Непочистена;
10. Всички стаи, които са маркирани от мобилно приложение като Почистени, автоматично сменят статуса си в хотелски софтуер на Почистени/Зелени;
• Добавена е нова справка „Справка Събития“. Справката отразява данни за графика на наемане на всички помещения в обекта, конферентни зали, бални зали, бизнес зали, салони, ресторанти и др. Справката позволява проследяване на всички събития в хотела в различни периоди от годината, месеца или за конкретния ден. Налична е възможността да се изготви подробен анализ на най – отдаваните помещения, най – предпочитана конферентна зала, приходи от наемането на зали, фирми и партньори, които наемат зала за събития в различни периоди от годината и др. Съдържа данни за:
– Дата, начален и краен час на използване на зала;
– Обект;
– Данни за отдаваното помещение/зала;
– Данни за фирма, наемаща залата;
– Данни за клиент/гост (ако е гост на хотел) или външен клиент;
– Данни за стая, ако наемащият залата е и гост на хотела;
– Сума на наеманите помещения/зали;
– Бележки – детайли и изисквания на гостите, при отдаване на зала.
Справката разполага с гъвкави и динамични филтри и колони, които извеждат желаната информация за натовареност на помещенията, планиране на събития, сезонност на използване на дадени помещения и др.
• Добавена е нова справка „Справка СПА услуги“. Справката отразява данни за всички предоставени услуги по график запазени часове. Справката позволява проследяване на най – продавана услуга, най – натоварен служител, заетост на помещенията и др. Съдържа данни за:
– Дата, начален и краен час на използване на услугата;
– Обект;
– Данни за помещение;
– Вид и наименование на използваните услуги;
– Служител;
– Номер и тип на стая, ако посетителят е гост на хотела и е настанен в стая;
– Данни за госта (ако е гост на хотела) или външен за хотела клиент;
– Сума на използваните услуги;
– Бележки – позволява да се вписват всякакви изисквания и допълнителни процедури при използване на хотелските удобства.
Справката разполага с гъвкави и динамични филтри и колони, които извеждат желаната информация за натовареност, най – предпочитани услуги и служители, финансови параметри от продаваните услуги и др.
• Направена е оптимизация във „Финансова справка“ като е добавен втори раздел в нея за отчитане на всички групови разплащания. След въвеждане на „График групи“ и действия с повече от една стая в него, възниква необходимост от проследяване на груповите разплащания за повече от една стая, отчитане на депозит/аванс, който е валиден за цялата група от стаи, прихващане на предплащания и др. С тази цел е създаден нов раздел във Финансова справка, в които са разграничени груповите плащания от всички стандартни разплащания. Тази част от справката е видима само ако в обекта има групови операции. В справката се съдържа информация за групата, номера на стаи за групата, авансови плащания за цялата група или индивидуални предплащания на стая от групата, платени сметки, частични плащания, остатък за плащане.
• Оптимизиранa е „Обща справка платени сметки“ като е добавено отчитането на разплащане за групи, авансови вноски за групи. С помощта на филтрирането по дата и час и вид плащане, бързо и лесно се проследяват всички суми за деня или конкретен интервал от часове.
• Оптимизирана е „Справка платени сметки по дата на плащане“ като е добавено отразяване на всички групови разплащания с динамична колона за данни за групата. Посредством гъвкави филтри за дата и час и вид на плащането, в справката се отразява отделен ред с часа на всяко извършено плащане в програмата, плащане за група от стаи, частични и авансови плащания.
• Направена е оптимизация в бързодействието на основен работен екран „График заетост“. Създадени са серия от подобрения в работата с операции, резервации, настаняване, анулиране, преместване на резервации, блокиране на помещения за период и др. Направени са подобрения в интерфейса, филтрите за търсене по номер и тип на стая, имена на гости, периоди и др. Оптимизацията подобрява бързодействието при работа с голям брой стаи, максимално улеснено търсене на активни операции по данните на титуляр в различни периоди.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.016
• Добавен е нов модул „СПА и Мероприятия“. Чрез този модул се предоставя възможност да се управляват всички мероприятия, свързани със СПА процедури или услуги в хотела, изискващи запазване на час. Нововъведението позволява управление на график за наемане на конферентни зали, бални зали, салони, ресторант и др. Достъпва се през меню Редакция → СПА и Мероприятия. Налични са две подменюта: Редакция → СПА и Мероприятия → СПА и Уелнес и Редакция → СПА и Мероприятия → Събития и Мероприятия.
– В първото подменю Редакция → СПА и Мероприятия → СПА и Уелнес се въвеждат данни за предлаганите услуги от хотела, за които се изисква проследяване на часови график на посещенията. Необходимо е въвеждане на Помещение. Задава се в кой обект се намира помещението, номер и наименование, допълнително описание, ако е необходимо. Дефинира се Персонал, които ще изпълнява предлаганите удобства, като се отбелязват: номер на служителя, неговите имена, заеманата длъжност, допълнително описание. Маркират се Видовете услуги, които ще се предлагат. Тук са видими за избор всички услуги, които са предварително маркирани в Меню Редакция → Хотелски удобства (например парна баня, солариум, сауна, масаж, организирани спортни занимания и др.). Налични за използване са както услугите предлагани от програмата по подразбиране, така и всички добавени от потребителя към категория „Басейн и уелнес“. Важно условие е и дефинирането на Часови график, според който ще се изчислява времетраенето на предоставяните услуги. Часовият график следва да има начало и край на работното време и интервал на часовете;
– Във второто подменю Редакция → СПА и Мероприятия → Събития и Мероприятия се въвеждат данни за залите, за които ще се проследява график на предоставяне. Необходимо е въвеждане на Помещение. Задава се в кой обект се намира помещението, номер и наименование, капацитет на залата, допълнително описание, ако е необходимо. При необходимост може да бъде отбелязано и Оборудване в залата и описание на налична техника, мебели и др. в помещението. Маркират се Видовете услуги, които ще се предлагат. Тук са видими за избор всички услуги, които са предварително маркирани в Меню Редакция → Хотелски удобства (например конферентна зала, бизнес зала, бизнес център и др.). Налични за използване са както услугите предлагани от програмата по подразбиране, така и всички добавени от потребителя към категория „Удобства за бизнеса“. Важно условие е и дефинирането на Часови график, според който ще се пресмята времетраенето на предоставяните услуги за зали. Часовият график следва да има начало и край на работното време и интервал на часовете.
• Добавени са два нови графика: Операции → СПА график и Операции → График събития.
– В СПА график се визуализират всички създадени резервации за услуги. Графикът име дневен и седмичен изглед, като седмичният изглед се отнася само за конкретно помещение:
– Добавена е опция за създаване на нова резервации за използване на услуги от бутон „Нов“. Избират се: дата, начален и краен час на използване на услугата; от падащо меню се посочва желаното помещение; избира се една или няколко услуги, които ще се използват; посочва се служител; от списък с гости се избира клиент, който ще използва услугата; ако клиентът е гост в хотела, от падащ списък се избира номера на стаята, в която е настанен; посочва се сума на услугата; добавят се бележки и коментари към услугата или предпочитанията на госта и се записва резервацията. В СПА график се визуализира запазеният час за услуга с данни за часовете и имената на клиента;
– Запазеният час за услуга може да се редактира чрез бутон „Редакция“;
– Запазеният час за услуга може да се анулира – бутон „Анулиране“, ако клиентът се откаже от услугата;
– Чрез бутон „Блокиране“ може да се блокират помещения за период от дата до дата или за конкретен интервал от часове;
– Програмата предоставя автоматични проверки за заети помещения и часове и не позволява дублиране при запазване на час за услуга;
– В График събития се визуализират всички създадени резервации за наемане на помещения. Графикът име дневен и седмичен изглед, като седмичният изглед се отнася само за конкретно помещение:
– Добавена е опция за създаване на нова резервации за запазване на използване на помещение от бутон „Нов“. Избират се: дата, начален и краен час на използване помещението; от падащо меню се посочва желаното помещение; избира се една или няколко услуги, които ще се използват; посочва се партньор от списък с въведени данни за партньори в системата; от списък с гости се избира клиент, ако клиентът е гост в хотела, от падащ списък се избира номера на стаята, в която е настанен – като минимум изисквания трябва да бъдат въведени данни в едно от двете полета – партньор или клиент; посочва се сума; добавят се бележки и коментари към запазването или предпочитанията на госта и се записва резервацията. В График събития се визуализира запазеният час за помещение с данни за часовете и имената на клиента/партньора;
– Запазеният час за зала/помещение може да се редактира чрез бутон „Редакция“;
– Запазеният час за зала/помещение може да се анулира – бутон „Анулиране“, ако клиентът се откаже от услугата;
– Чрез бутон „Блокиране“ може да се блокират помещения за период от дата до дата или за конкретен интервал от часове;
– Програмата предоставя автоматични проверки за заети помещения и часове и не позволява дублиране при резервиране на час.
• Добавена е нова функционалност при операции от вид Групово настаняване. Създаден е нов вид изглед с име „График Групи“. Той се визуализира като 4-ти изглед на основния График заетост. В този изглед са налични всички резервации, създадени като групова операция от Операции → Групово настаняване. Действия се изпълняват само с цялата група от няколко стаи, не се допускат действия с конкретна стая. Предоставено е удобство за потребителите на софтуера като са създадени следните действия с групата:
– При създаването на операция Групово настаняване е добавена опция за внасяне на Депозит/Аванс, които е валиден за цялата група, не за конкретна стая. ДДС ставката на авансовото плащане е идентична с основната ДДС ставка за туристическите услуги – нощувки и пакети;
– Групово Редактиране на няколко стаи – десен бутон на мишката в График Групи и бутон „Редакция“ – позволява да се направят корекции за цялата групова резервация, да се променят параметрите за цени, брой нощувки, използвани услуги, данни за групата, данни за титуляр и др.;
– Групово Плащане на няколко стаи – десен бутон на мишката в График Групи и бутон „Плащане“ – позволява да се разплати цялата сметка на всички стаи от груповата операция без значение дали са в статус резервация или настанени. При групово разплащане се калкулират всички дължими суми от всички стаи и се отчита депозита/авансовото плащане ако има такова за групата. Издават се всички необходими документи при разплащането;
– Групово Напускане на няколко стаи – десен бутон на мишката в График групи и бутон „Напускане“ – позволява да се освободят заедно група от настанени стаи, да се разплати тяхната обща сметка, да се издаде общо документ – фактура, квитанция и др.;
– Документи за групово операции. В меню Редакция → Документи → Нов → Номер на операция е добавен нов таб „Групи“. Визуализират се само груповите операции и при избор на групова операция в документа се зареждат всички детайли от всички стаи в групата. Тази опция позволява издаване на документи преди настаняване или по време на престои на гостите.
• Добавена е опция за промяна на основни ДДС групи за нощувки, услуги, операции и документи при вече съществуващи такива в софтуера:
– В меню Редакция → ДДС групи → ДДС групи на типове стаи е добавена опция за избор на „Действия с операции и документи при смяна на ДДС група“ с възможност за: „Преизчисляване на ДДС група на текущи операции (резервации/настаняване)“ – всички детайли за нощувки, които не са платени, автоматично ще приемат променената ставка за ДДС; или „Запазване на ДДС групи на текущи операции (резервации/настаняване)“ – детайлите запазват текущите параметри. Опцията се активира единствено ако е променена ДДС група на тип стая или на всички типове стаи;
– В меню Редакция → Цени на услуги е добавена опция за избор на „Действия с операции и документи при смяна на ДДС група“ с възможност за: „Преизчисляване на ДДС група на текущи операции (резервации/настаняване)“ – всички детайли за услуги, които не са платени, автоматично ще приемат променената ставка за ДДС; или „Запазване на ДДС групи на текущи операции (резервации/настаняване)“ – детайлите запазват текущите параметри. Опцията се активира единствено ако е променена ДДС група на услуга или всички услуги;
– Експорт към Счетоводство – направени са корекции свързани с промяната на ДДС групи при генериране на XML файл. Добавено е ново поле в Редакция → Администриране → ДДС групи → Добавяне/Редакция на ДДС групи → ДДС операция (счетоводство). Чрез данните в това поле, се определя отразяването на облагаемите доставки с различни ДДС групи при експорт към счетоводство.
• Добавена е възможност за автоматично извличане на данни за курс на валута в модул Редакция → Администриране → Валути. Автоматичен курс на валута се предлага от програмата и при издаване на Международен документ (Invoice).

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.015
• Разширена е функционалността на модул „Ценови правила“ като са добавени две нови ценови прави – Период и Ден от седмицата в меню Редакция → Ценови правила. С наличието на тези правила се позволява гъвкаво ценообразуване, формиране на по – голяма разновидност от отстъпки, специални цени за празнични дни, периоди от годината или седмицата, дефиниране на по – високи или по – ниски цени в зависимост от натовареност на обекта и др.
– Ценово правило „Период“ позволява да се избере интервал От дата – До дата и да се заложат условия за прилагане на цена на нощувките в този интервал; да се увеличава или намалява стандартната заложена цена от Ценови листи; да се добавят изключения от прилагане на правилото;
– Ценово правило „Ден от седмицата“ – позволява дефиниране на различни цени за конкретни дни от седмицата, уикенд, делнични дни и т.н.; залагане на отстъпки за един или няколко дни от седмицата; промяна на цената в посока увеличение или отстъпка; изключения от правилото;
– Новосъздадените ценови правила предоставят на потребителите възможността за автоматично изчисляване на цените на нощувките в различните периоди, като за дните с ценови правила се прилага цени на нощувки спрямо заложените критерии, а за останалите дни от престоя – цени по ценови тарифи от меню Ценови листи. Ако при добавяне на резервация/ настаняване, те попадат в критериите на някое от създадените правила, цената или отстъпката от правилото се прилагат още при създаване на операцията и е видима за потребителите в колона Ценови правила на всеки ред с нощувка.
• Добавена е нова функционалност „Изпращане на документи по E-mail“. Добавен е нов таб в меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Налични са 3 възможности за конфигуриране и изпращане по E-mail:
1. Изпращане от Sendera.bg (Система за електронен обмен и класификация на документи). Използването на модула изисква предварително вписване в система Sendera от секция Данни за вписване в Sendera – онлайн услуги на Microinvest; Добавена е възможност за автоматично създаване на връзка/вписване в система Sendera – въвеждане на потребителско име и парола, с които е извършена регистрация на потребителя в Sendera. Въведените данни за E-mail се използват при изпращане на документи и справки като данни за E-mail на подателя;
2. Изпращане от собствен SMTP сървър – секция Настройка на собствен SMTP Server. Използва се като подател при изпращане на документи и справки по E-mail. Включва данни за: Е-mail – вписва се E-mail, от който ще бъде изпратен документа; Парола – вписва се паролата, с която потребителят се вписва в посочената електронна поща; Шаблон на подпис – вписва се подпис на писмото. Съдържанието намира отражение в поле Текст в секция Изпращане по E-mail, при неуспешно вписване се отключват допълнителни полета за SMTP Хост, STMP Порт и Потребителско име; секция Парола за преглед на документи, изпратени по E-mail – включва настройка Използване на парола за преглед, която отключва полета Парола и Повтори паролата;
3. Изпращане от noreply@microinvest.net – когато в таб Онлайн услуги нямаме въведени Еmail-и или въведените не са коректни, при изпращане на справки/документи, за Еmail на изпращач се приема noreplay@microinvest.net.
4. Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата при визуализиране на печатната форма на всички видове документи:
– добавени са бутони за експорт на документи и справки в Word, Excel и PDF формат;
– добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото;
– Поле Е-mail – автоматично попълнено. За документи: Ф-ра, ДИ, КИ, Квитанция и др. попълва Е-mail на партньора, посочен в данните му, меню Редакция → Партньори → Основни данни. За справки попълва E-mail на фирмата, посочен в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Данни на български език → групбокс Адрес;
– Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на документа/справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
– Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
– Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги, меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Полето е с възможност за редакция;
– Добавени са съобщения в секция Помощен панел, свързани с изпращане на справки по E-mail;
5. Добавена е нова функционалност за изпращане на справки по E-mail в таб Обработка на резултата във всички справки от меню „Справки“, Адресни карти и Потвърждение на резервация.
• Добавена функционалност за Преместване на резервация. Предоставена е възможност за преместване на резервация, чрез промяна на номера на стаята и на периода на резервация на вече създадена и въведена такава в График заетост. По създадената операция може да има добавени авансови плащания, които ще се „преместят“ заедно с всички данни за гости, имена на гости, брой нощувки, допълнителни изисквания. Преместването се изпълнява при следните условия:
1. Добавено е ново меню в Редакция → Администриране → Политика за преместване. Необходимо е да се посочи една от следните опции: Цените се запазват при преместване в друга стая/Цените се преизчисляват при преместване в друга стая. Това определя дали да се запазят условията или да се приложи друга цена, според типа на новата стая;
2. Преместването се изпълнява чрез Десен бутон на мишката върху клетка с Резервация – Редакция – промяна на номера на стаята от поле Номер на стая;
3. Преместването се изпълнява с маркиране с ляв бутон на мишката върху съществуваща/вече въведена резервация, влачене с мишката в График заетост и поставяне на операцията в желаната нова клетка.
4. Резервации може да се преместват както за други дати в същата стая, така и за същите дати, но в друг тип или друг номер на стая.
• Добавена е Локализация по държави. Направени са следните нововъведения:
1. В инсталатора на програмата е добавено поле за избор на държава. Избраната държава определя ДДС ставките и Валутите за работа след инсталация на продукта;
2. В меню Други → Настройки → Основни е добавено поле Държава;
3. В меню Редакция → Администриране са добавени две нови функционалности: ДДС групи и Валути;
4. В меню ДДС групи има две секции за определяне на ДДС ставки за работа: Добавяне/Редакция на ДДС групи и ДДС групи на типове стаи. Тук може да се дефинират проценти, наименования, подредба на предпочитана ставка за работа във всички основни екрани: операции, документи, справки; ДДС групи на типове стаи – позволява да се промени ставката за ДДС на всички типове стаи, ако тя е законосъобразно различаваща се от стандартно зададената за конкретната държава;
5. В меню Валути се дефинират описанието, ISO код на валута, абревиатура и курс на валута;
6. Направена е преработка на всички печатни документи – Фактура, Квитанция, Кредитно, Дебитно известие и други, като са добавени динамични полета за ДДС група, Данъчна основа и Сума за плащане.
• Добавена е информацията от поле „Допълнителни данни“ на операции резервация/ настаняване в информационен прозорец на График заетост.
• Разширена е функционалността на програмата за работа с клавишни комбинации.
• Предоставена е възможност за работа с програмата чрез използването само на клавиатура.
• Оптимизация при работата с четци на лични документи;

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.014
• Добавена е нова функционалност за индивидуално настаняване:
(функционалността е приложима както при обекти от тип хостел, обществена спалня, хижа, място за отдих, лагери и бунгала, така и при хотели с индивидуални и специални услуги и процедури, СПА и балнеолечебни комплекси, сезонен туризъм и др.)
• В основен екран резервация/ настаняване е добавен бутон за избор на типа на създаваната операция – „Стая“ и „Човек“;
• Добавен е нов екран след избор на опцията „Човек“, в който се позволява за всеки възрастен и дете в операцията да се задават отделни/различни ценови листи и туристически пакети, цени по туроператори или индивидуални отстъпки;
• До името на всеки от индивидуално настанените възрастни или деца е добавен бутон, чрез който може да се визуализират конкретна сметка на лицето или сметките на няколко лица;
• Добавена е опция за проследяване на индивидуалните сметки на всеки от гостите в стаята, като се изчисляват дължимите от тях суми, според приложените ценова листа или отстъпка за отделен гост;
• Добавена е опция за начисляване на авансови плащания или депозити за всеки един от гостите;
• Добавена е опция за плащане на индивидуална сметка на госта, сметка на няколко гости в стаята и сметката за цялата стая, по избор на потребителя;
• Добавена е опция за въвеждане на използвани услуги извън пакета, които да не са общи за стаята, а за конкретния гост (пример: в стая има настанени 4-ма гости – само един от тях използва услуга „масаж“);
• Добавена е опция различни гости в една стая да използват различни пакети за изхранване, пансион и други услуги от този тип (пример: в стая има настанени 2-ма гости – единият от тях е настанен с пакет, който включва закуска + вечеря, другият – само закуска);
• Добавена е опция за редактиране и заместване на имената на гостите при настаняване, когато имената са различни от въведените имена при създаване на резервация – опцията е създадена с цел елиминиране на операторски грешки;
• Добавена е възможност за индивидуално напускане на всеки един от гостите в стаята, според периода на неговия престой, без значение от общия престой за стаята; начисляване на неговите дължими сметки за нощувки и използвани услуги до датата му на престой;
• Добавена е опция за деклариране на различни данни за фактуриране на всеки един от гости в стаята;
• Добавена е опция за издаване на индивидуална или обща фактура при напускане на гост/и от една и съща стая;
• Добавена е опция, сметките от ресторант, да бъдат начислявани към сметката на титуляра на стаята и да не може да се напуска стая, по която има дължими сметки от ресторант и др.
• Направена е промяна във визуалната и информативна част на екран „Добавяне на услуги и плащания“, при операции от новосъздадената функционалност за индивидуално настаняване. В този екран, потребителите избират какви данни да се визуализират – индивидуални данни за гост и неговите услуги и сметки или общи данни за услуги и сметки на всички гостите в стаята. Предоставена е опция да се добавят отстъпки, услуги, авансови вноски, разплащания – пълни или частични на избран и маркиран с отметка гост;
• Преработени са всички справки в секция „Справки“, така че да отчитат информация за гостите, техните нощувки и финансовите параметри на операциите, когато се създават с новата опция за индивидуално настаняване;
• Модифицирани са част от имената на колоните на справките в секцията „Справки“, с цел детайлизиране и аналитичност на информацията;
• Добавени са нови колони и критерии за търсене в следните справки в секция „Справки“:
• „Справка Резервации“ – добавена колона „Номер на резервация“;
• „Справка Пристигащи/Заминаващи“ – добавена колона „Сума“; разделени са колоните за датите на престой, разделяне на типа и номера на стаята в отделни колони, коригирани филтри за търсене;
• „Справка Пансион“ – разширен филтър за търсене с опция за избор на период, възрастови групи и създаден пансион за тях; търсене по типове операции;
• „Оперативна справка на домакинството“ – добавено разширение за търсене и разграничаване на автоматично почистване, дефинирано през модул „Настройки“ или за конкретна стая – посочен ден на почистване в резервацията; добавена опция за избор на „Частично почистване/Смяна на бельо“ при търсене по Вид почистване;
• „Справка туроператори“ – оптимизация на имената на критериите за филтриране и промяна на името на колона „Туроператор“ на „Клиент“, съобразно функционалността за индивидуално настаняване;
• „Справка документи“ – при търсене на тип документ са добавени опция за избор на Кредитно/Дебитно известие и Международен документ; променена е формата за избор на партньор като при двоен клик в търсещото поле се визуализира модул „Партньори“; преименувано е полето „Сума“ – „Сума на документа“;
• „Финансова справка“ – корекция в имената на филтри и колони: „Стая“ – „Номер на стая“; „Титуляр“ – „Клиент“ (съобразно индивидуално настаняване на гостите), „Обща сума за плащане“ – „Обща дължима сума“;
• „Справка платени сметки по дата на плащане“ – оптимизирана е работата на справката при по-голям брой авансови плащания/депозити, прихващане на плащанията, частични прихващания и плащане на конкретни нощувки и услуги в операцията; оптимизация в имената на филтрите;
• Създадена е опция за работа с всички видове разплащания, авансови плащания, частични плащания, издаване на придружаващи документи при индивидуално настаняване;
• Добавена е опция, при издаване на документи и прикачване на „Номер на операция“, да се избере конкретен гости и да се издаде документ с неговата индивидуална сметка;
• Направена е оптимизация в експортен файл към Единна система за туристическа информация (ЕСТИ);
• Направена е оптимизация в модул „Ценови листи“ – за прилагане на новата функционалност при индивидуално настаняване е необходимо да се дефинират ценови листи „На човек“;
• Направена е оптимизация при работа с модул „Ценови правила“;
• Направена е оптимизация в работата на модул „Групово настаняване“;
• Направена е оптимизация при връзката с ресторантски модул Microinvest Склад Pro Ресторант – при работа с операции с индивидуално настанени гости, сметките от ресторант се начисляват в сметката на титуляра в хотелската система;
• Направена е оптимизация при експортиране на файл към счетоводна програма Microinvest Делта Pro;
• Оптимизация на драйвери за връзка с фискални устройства;
• Направена е оптимизация в локализация на интерфейс, документи и справки на руски език;
• Направена е оптимизация в локализация на интерфейс, документи и справки на украински език;
• Направена е оптимизация в локализация на интерфейс, документи и справки на английски език.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.013
• Направена е промяна във версията на реквизит MSSQL сървър, който програмата инсталира. Основното изменение е, че от MSSQL Server 2008R2 се преминава към MSSQL Server 2014. Важни акценти са:
• При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващия до момента;
• Промяната се отнася за нови инсталации;
• Избраният сървър MSSQL Server 2014 изисква пълна актуализация на Windows 7 (ако операционната система е такава), като това е най – високата версия на сървър, която може да работи на Windows 7;
• Минималната версия на сървър, за която инсталаторът проверява дали е налична на машината – остава MSSQL Server 2005.
• Добавена е нова възможност за закупуване на програмата на абонаментен принцип – серия Microinvest Хотел SUB. Освен стандартният начин за притежаване на лиценз, се предоставя опция за заплащане на продукта за посочен от Вас период – от дата/до дата. Microinvest Хотел SUB Ви осигурява същите функционалности, както Microinvest Хотел Pro, но с автоматичен достъп до всички нови версии, както и гъвкави условия за използване, които се адаптират към динамичните нужди на бизнеса. Подходящо решение за сезонни обекти;
• Оптимизация при използване на сървисите на Microinvest. Преминаване към по – защитен стандарт на обмен на информация, свързан с различни автоматични услуги, като търсене по ЕИК и ДДС номер, валутни курсове, във всички софтуерни продукти на Microinvest;
• Добавен нов бутон за Копиране имената на гостите при създаване на операции. Целта на този бутон е да оптимизира времето за работа на операторите при въвеждане на резервации с голям брой гости в една стая, когато не са известни предварително имената на всички гости;
• Добавен е нов Информационен прозорец за новини, актуална и полезна информация от Microinvest;
• Добавена е нова справка Лог на действията на потребителите – проследяване на всички промени по операциите с данни за предишно и текущо състояние;
• Направена е оптимизация на филтрите за търсене по период в основен изглед на График заетост;
• Направена е оптимизация при изключване на предлагани услуги от Tуристически пакети;
• Направена е оптимизация при печат на Бланка „Потвърждение на резервация“ през операция Групово настаняване;
• Направена е оптимизация при форматирането на колоните в Справка Заетост;
• Оптимизация на драйвери за връзка с фискални устройства;
• Добавена локализация на интерфейса на руски език;
• Добавена локализация на интерфейса на украински език;

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.012
• Добавен e нов вид документ Потвърждение на резервация.
• Добавена e настройка Печат на бланка за потвърждение при Резервация, меню Други → Настройки. Активирането на настройката позволява при записване на резервации да се визуализира и отпечатва бланка, която да бъде изпратена към титуляр по резервацията;
• Добавено е ново поле Политика на хотела, меню Редакция → Администриране → Данни за хотела. Въведените данни намират отражение при печат на Потвърждение на резервация;
• Добавено е ново поле Информация за обекта, меню Редакция → Обекти. Въведената информация намира отражение при печат на Потвърждение на резервация;
• Добавени са филтри за проследяване на сметки, постъпващи от Ресторант.
В меню Операции → Връзка с Ресторант е добавен филтър за търсене по: Номер на стая, Обект, Наименование на база данни, дата;
• Добавена е възможност за издаване на Международен документ.
Добавена е функционалност за създаване на Международен документ към вече издаден документ – Фактура, Кредитно известие, Дебитно известие. В меню Редакция → Документи, при създаване на нов документ е добавен тип на документ Международен документ. Изборът на този тип документ, визуализира поле Номер на документ, в което се избира съответният номер на вече издаден документ; избират се Валута и Курс, като цените по редове се преизчисляват спрямо зададения курс на валутата.
За издаване на Международен документ е необходимо да бъдат предварително дефинирани номенклатурите на чужд език. За тази цел са добавени нови полета Име на чужд език в следните менюта:
• Редакция → Администриране → Моите фирми → Основни данни и Адреси;
• Редакция → Партньори → Основни данни и Адреси;
• Редакция → Администриране → Тип стаи;
• Редакция → Обекти → Туристически данък;
• Редакция → Туристически пакети;
• Редакция → Цени на услуги;
• Добавена е възможност за въвеждане на Настройки на сървър за връзка с база данни при първоначално инсталиране на програмата;
• Добавена е възможност за повторен печат на Адресни карти, меню Операции → Напуснали. В прозореца се визуализира информация за всички пренощували гости за минали периоди. Предоставена е възможност за повторен печат на Адресна карта на конкретен гост с данните за престой.
В долния десен ъгъл на екрана е добавен бутон Справка, с помощта на който визуализираните данни на екран, се преобразуват в справка;
• В График Заетост е добавен информационен прозорец при позициониране на мишката върху резервация/настаняване. В прозореца е налична информация за броя гости в стаята – възрастни и деца; обща дължима сума за плащане; авансови плащания; платени суми и дължим остатък за разплащане. Информационният прозорец има различна цветова рамка в зависимост от статуса на платените суми:
• Червен – при липса на плащания към операцията;
• Оранжев – при частично плащане или внесен депозит/авансово плащане;
• Зелен – при напълно разплатена дължима сметка за стая;
• Добавена е настройка Печат на туристически данък на отделен ред в документ, меню Други → Настройки. Активирането на тази настройка позволява при издаване на документ, при напускане на стая или от модул Документи, на последен ред след данните за нощувки и услуги да се визуализира отделен ред с информация за количество, цена, ДДС ставка и обща сума на дължимия туристически данък. Размера на дължимия туристически данък се изчислява автоматично от програмата, спрямо броя нощувки и броя гости в стаята и е съобразен с това дали е включен в общата цена или се начислява отделно от нея. Туристически данък НЕ включен в цената е настройката, която определя как да се изчисляват дължимите суми за него, дали е част от общата дефинирана цена на стаята или се начисляват отделно от нея;
• Добавена е настройка Период на почистване, меню Други → Настройки. В програмата е добавена нова функционалност за настройка и използване на така нареченото дневно, седмично или частично почистване. За целта в модул Настройки е създадена опция за задаване на Период за почистване, като при нейното отбелязване се посочва брой дни на междинните почиствания. Това позволява програмата автоматично да пресметне ден от престоя и да сигнализира на оператора кои стаи са „за почистване“ на конкретната дата. На График Заетост иконата за частично почистване за конкретна стая започва да премигва, когато настъпи денят за нейното почистване;
• Добавено е ново поле Период на почистване, меню Операции. Посредством полето към всяка стая при резервация/настаняване може да се зададе на кой ден от престоя да се извърши частичното почистване, като това може да бъде различна продължителност на престой от общата настройка за всички стаи;
• Направена е оптимизация в екран Операции при използване на скрол бутон;
• Добавен е нов програмен метод за оптимизация в бързодействието при създаване на стаи. Оптимизацията позволява по – бързо създаване на голяма номенклатура от стаи, етажи, сгради, разпределяне на стаите по обекти. Позволява се създаване на стаи с едни и същи номера на стаите в различни обекти. В меню Редакция → Стаи е добавен филтър по Обект за извеждане на създадените стаи само към определен обект;
• Добавен е нов програмен метод за оптимизация в бързодействието при визуализиране на списък клиенти, меню Редакция → Клиенти. Програмната оптимизация позволява бързо и лесно търсене на конкретен клиент посредством филтриране по ЕГН, име, телефонен номер и т.н. Оптимизирано е бързодействието при търсене от списък с голям брой клиенти. Оптимизиран е и процесът по търсене и записване на клиенти с четец на лични документи;
• Пренареждане на справките в меню Справки по функционалност;
• Добавена е нова справка Справка клиенти, меню Справки. Предоставя информация за всички създадени клиенти в системата, с възможност за филтриране по име, ЕГН, телефонен номер;
• Добавена е нова справка Справка Данни за престой, меню Справки. Справката е динамична благодарение на гъвкавите филтри, които позволяват извеждане на данни за предстоящи Пристигания, за текущи Настанени стаи, за Заминаващи, за минали периоди и вече Освободени стаи.
Справката позволява търсене на данни за престой на конкретен гост, без значение дали е бил титуляр в стаята или само гост. Налична е информация за типа и номера на стаята, брой нощувки, дължима сума за престой.
Справката предоставя и опция да се изведат всички данни за престой по конкретен тип стая. В комбинация с вида операция, справката може да се използва за проверка на престой в предходни и бъдещи периоди;
• Добавена е оптимизация в Оперативна справка на домакинството. Направено е разделяне на типа стая от номер на стая в отделни колони. В справката се визуализират всички стаи отбелязани като Частично почистване. Гъвкавите филтри позволяват отделяне на стаите, които са в статус Пълно почистване и Частично почистване;
• Добавена е нова справка Справка платени сметки по дата на плащане, меню Справки. Справката проследява всяко едно извършено плащане в програмата по дата и час на плащане; вид плащане; платена сума; авансови вноски. По този начин се проследяват всички отделни разплащания по дадена стая, както за предстоящи резервации, така и за вече настанени стаи. Към всяка стая е налична натрупана дължима сума по нощувки и услуги, всяко отделно плащане, авансово, частично разплащане или плащане на обща сметка с детайлни данни за дата и час и извършеното плащане в системата;
• Добавена е нова справка Справка Туроператори, меню Справки. Тя предоставя информация за всички резервации или вече настанени стаи, към които е добавена Ценова листа по Туроператор. При избор на конкретен Туроператор се извеждат всички операции с данни за номер на стая, типа стая, статус на операцията, брой нощувки, тип на гостите – възрастни/деца, ценова листа, туристически пакет, обща сметка на стаята, допълнителни данни. Налична е обща сума за всички дължими сметки по стаи към избран Туроператор;
• Добавена е нова справка Справка Заетост, меню Справки. Справката предоставя данни разделени в три отделни секции: Брой заети стаи; Брой свободни стаи; Заети стаи в проценти.
Аналогично на един от изгледите в График Заетост, справката предоставя информация за всички заети стаи в различни периоди, като спрямо нуждите на потребителя може да се изведе спрямо конкретна стая или спрямо конкретен тип стаи.
Данните за Брой заети и Брой свободни стаи позволяват проследяване на заетостта в минали периоди, текущо състояние и планиране на бъдещи периоди.
Детайлната информация за заетост способства за лесно планиране на групови посещения, бюджетиране, информация за най–продавана стая, най – търсеният тип стая, най – предпочитани помещения и т.н.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.011
• Добавена нова функционалност за експорт към счетоводна програма Microinvest Делта Pro. Меню Операции – Експорти – Счетоводство. Наличният експорт създава файл с разширение *XML, който се импортира в счетоводната програма.
Предоставена е възможност за експортиране на фактурирани и нефактурирани продажби с опции за избор на номера на документи и дати за експорт. Налични са предварително дефинирани базови счетоводни сметки, но потребителите могат да дефинират индивидуални такива, спрямо аналитичността в сметкоплана. За експортиране са предвидени всички услуги по нощувки, туристически пакети или индивидуални удобства, както и различните видове разплащания;
• Добавена нова функционалност при връзка с ресторантски софтуер Microinvest Склад Pro Light – Ресторант. Изградена възможност за връзка на програмата с повече от една база на ресторантската програма. Това позволява получаване на сметки за консумация от различни точки в обекта. Новости:
✓Създадена е функционалност за връзка с една база на складовата програма, в която има няколко дефинирани обекта (Например в една база са налични обекти: Лоби бар и Ресторант), като се позволява разграничаване на консумацията от различните обекти;
✓Създадена е функционалност за връзка с повече от една база на складовата програма, намиращи се на един и същи сървър;
✓Създадена е функционалност за връзка с повече от една база на складовата програма, намиращи се на различни сървъри;
✓Добавено е поле „Наименование за Хотел Pro”, което позволява задаване на потребителски имена за отделните точки с постъпваща консумация;
✓В меню Операции – Връзка с Ресторант – добавени колони „Наименование за Хотел Pro” и „Обект“;
✓Към наименование на детайл „Консумация в ресторант от дата (ден, месец, година, час)“ се добавя името на „Обекта“ от Ресторант и „Наименование за Хотел Pro“ от меню „Настройки“ – „Връзка с база Склад Pro”.
• Оптимизация в Графичен изглед на График заетост – промяна в информацията обединена по типове стаи в таблици „Брой заети стаи“, „Брой свободни стаи“ и „Заети стаи в проценти“. Оптимизация на Графики – „Дневен отчет“ и „Седмичен отчет“;
• Добавена нова функционалност за Визуализиране на деня от седмицата в График Заетост. Активиране от меню „Настройки“ – „Визуализиране на ден от седмицата в График Заетост“;
• Оптимизация в Табличен изглед на График заетост – визуализиране на нощувките от последния ден от месеца, към текущия месец;
• Оптимизация в модул „Клиенти“ при липсващи данни в поле „ЕГН“. Добавени са допълнителни проверки при въвеждане на вече съществуващи записи за клиенти в базата данни;
• Оптимизация при въвеждане на чужденци с четец за лични документи. Разширен обхвата на четене на различни типове и спецификации на лични документи за различните държави;
• Оптимизация при издаване на „Адресна карта“ – след редакция на данните за госта се обновяват корекциите при повторен печат на „Адресна карта“;
• Добавена нова опция „Безсрочен“ при въвеждане на информация за валидността на личните документи в модул „Клиенти“;
• Оптимизация при работата с ценови листи по Туроператор. При избрана ценова листа с Туроператор в операция, при напускане на стая, фактурата се издава към данните на Туроператора;
• Оптимизация в модул „Операции“ – екрани Пристигащи, Заминаващи, Настанени. Добавена опция за редактиране на данните за резервация/настаняване, промяна на брой нощувки и гости, допълнителни данни, промяна на цени и др. Оптимизация и на визуалната част на екрани – Пристигащи/Заминаващи/Настанени;
• Оптимизация в модул „Групово настаняване“ – полета Име и Описание от груповата резервация се визуализират в поле Допълнителни данни на всяка операция, част от общата групова резервация;
• Добавени са нови формати на печатни бланки за документи: Фактура; Кредитно известие; Дебитно известие; Квитанция; Проформа фактура;
• Оптимизация в Справки „Регистър настанени туристи“ и „Декларация по чл.116“ – промяна при пресмятане на данните за брой туристи/пренощували лица, при регистриране на едно и също лице няколко пъти в текущия месец;
• Добавена локализация на интерфейса на английски език;
• ЕСТИ (Единна система за туристическа информация) – оптимизация на *csv файл при експортиране на данни за пренощували лице на всеки 24 часа.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.010
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, отдаване под наем на площадки за къмпинг или каравани; ресторантьорски и кетъринг услуги; книги; бебешки храни и пелени във версия 1.00.010 и версия 1.00.100 – СУПТО е направена следната оптимизация:
• Добавена нова функционалност за начисляване на ДДС ставка 9% за хотелски удобства, предлагани на рецепция при продажба на услуги извън туристически пакет. Добавена колона ДДС ставка: Модул Цени на услуги. Прилага се индивидуална ставка, спрямо конкретно предлаганата услуга;
• Добавена нова функционалност при връзка с ресторантски софтуер Microinvest Склад Pro Light. Изградена възможност за разделяне на сметки, постъпващи от ресторант с две отделни ДДС ставки. Не се изискват специални настройки от потребителя. При приключване на сметка в Microinvest Склад Pro Light, която ще бъде заплатена на рецепция, в детайлите на стаята се добавят редове за консумация от ресторант, с разделени ДДС ставки. (Например при консумирани в ресторант храна и алкохол, в стаята в Microinvest Хотел Pro, ще се визуализират 2 отделни реда: 1. Консумация ресторант (за храна – 9% ДДС ставка), 2. Консумация ресторант (за алкохол – 20% ДДС ставка);
• Добавен нов модул „Управление на касов апарат“ в меню Други. В тази секция са налични възможности за извеждане на:
✓ Внасяне/Извеждане на суми от касов апарат;
✓ Изготвяне на дневни отчети от касов апарат – Z – отчет и X – отчет;
✓ Месечни отчети от касов апарат – кратък или пълен отчет спрямо текущ или предходен месец;
✓ Отчет по номер на КА – кратък, пълен;
✓ Отчет за период – кратък, пълен;
✓ Дубликат на последно издаден фискален бон;
• Оптимизация в модул Документи. Добавено съобщение за обвързаност на операция/стая при издаване на документи;
• Оптимизация при визуализирането на Туристически данък на печатни документи: Фактура, Кредитно и Дебитно известие;
• Оптимизация на въвеждането на гости: възрастни/ деца при резервация/настаняване на стая;
• Оптимизация при въвеждането на авансово плащане, което е равно на цялата стойност на резервацията/настаняването. Позволява предварително плащане на цялата сума на стаята;
• Добавен нов филтър „По обект“ в модул Документи. Редакция – Документи – филтър Обект;
• Оптимизация на Обща справка платени сметки – обновени филтри по дата и час за бързо търсене на платени сметки с различни типове на плащане;
• Оптимизация на „Справка Пансион“.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.009
• Добавен комбиниран инсталатор за избор на версия за инсталация 1.00.009 или 1.00.100 – СУПТО. Преминаването от версия 1.00.100 – СУПТО към 1.00.009 е невъзможно. Версия СУПТО изисква задължително наличие на връзка с фискално устройство! СУПТО версия № 790 от списъка на НАП.
• Добавена опция за настройка на Фискални Устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП (Меню Настройки – Устройства).
• Оптимизация на бързодействието на модул „Операции“ – оптимизирано бързодействието на бутоните за запис, добавяне, разплащане, проследяване на детайлите по операции.
• Оптимизация на модул „Потребители“ – добавена обвързаност с обект, работно място, имена, пароли и права на потребители.
• Оптимизация на „Потребителски права“ – настройка на потребител към потребителска група с определени права и рестрикции.
• Добавен „Одиторски профил“ – достъп до конфигурационната и справочна част на софтуера.
• Добавена опция за създаване на „Работни места“. Редакция – Обекти – Работни места.
• Оптимизация на модул „Обекти“ – опция за задаване на различен размер на туристически данък за различните обекти, добавен Идентификатор ЕСТИ – за обвръзка със ситемата за Единна туристическа информация. Обвързаност на обекти към потребители и работни места.
• Оптимизация на всички номенклатури – съхраняване в базата данни на всички създадени, отказани или изтрити записи на номенклатури.
• Оптимизация на ценови листи и ценообразуване – управление на периоди, отстъпки за допълнителни лица, ценообразуване при настаняване на деца, туристически данък.
• Оптимизация на ценови правила – ценообразуването при наличие на ценови правила за брой и тип стаи.
• Добавена проверка за връзка с Фискално Устройство при резервация/настаняване/разплащане. За версия 1.00.100 – СУПТО, се изисква задължителна връзка с ФУ при създаване на операции.
• Генериране на УНП – съгласно изискванията в Приложение 29 на Наредба Н:18. Уникален номер на продажбата съдържа данни за: сериен номер на фискално устройство, код на оператор, пореден номер на продажбата за това фискално устройство.
• Оптимизация на драйвери на Касови апарати – работа с всички Фискални устройства, одобрени от НАП.
• Добавена настройка за визуализиране на УНП на печатен документ. Настройки – Основни – Печат на УНП в документ.
• Добавена опция за частични плащания на нощувки или услуги. Добавена колона „Частично плащане“ в операции, която предоставя опция да се плати и отпечата документ за част от дължимата сума на ред.
• Добавена опция за авансови плащания, издаване на документи към авансови плащания, окончателни разплащания на дължима сума по стая с прихващане на аванс.
• Добавен нов метод при печат на фискални бонове при частични, авансови и окончателни плащания.
• Добавена нова логика за анулиране на резервации. Съхранение в базата данни на всички отказани и анулирани операции и действия на операторите.
• Добавена опция за Сторниране на фискални бонове – през стая в режим Резервация/Настаняване и през модул Документи.
• Добавена опция за сторниране на частични, авансови и окончателни плащания. Сторниране на издадени фискални бонове към тези плащания.
• Добавен метод за сторниране на операции, създадени в програмата, преди версия СУПТО – с придобиване на УНП, съгласно изискванията на Наредба Н:18 – УНП:ОО000-0000-0000000
• Оптимизация на модул Групово настаняване – предоставена е възможност за създаване на няколко резервация към едно и също лице, генериране на УНП на всяка отделна резервация, проследимост на създадените резервации.
• Оптимизация на номератори на документи – създадена опция за гъвкави диапазони на документи, обвързаност на обект и диапазон номерации на документи.
• Добавена опция за създаване на документи Кредитно известие/Дебитно известие. Редакция – Документи – Нов – Тип документи: Кредитно известие/Дебитно известие и връзка към Номер на документ (фактура).
• Отпечатване на Сторно бон при Кредитни известия – при начини на плащане изискващи издаване на фискален бон, създаването на Кредитно известие отпечатва Сторно фискален бон.
• Отпечатване на Фискален бон при Дебитни известия – добавена опция за печат на фискален бон при създаване на Дебитно известие към фактура с начин на плащане, изискващ издаването на такъв.
• Добавена нова секция справки „Национална агенция за приходите“:
 Добавена справка „Лог на действията на потребителите“ – проследяване на всички промени по операциите с данни за предишно и текущо състояние.
 Добавена „Справка обща справка платени сметки“ – предоставя данни за всички операции и документи, сторнирания, задължения по тях.
 Добавена „Справка данни за плащанията по продажбите“ – предоставя информация за всички минали и текущи плащания по операциите на база издадени платежни документи.
 Добавена „Справка детайлни данни за продажбите“ – съдържа детайлна информация за вида и броя нощувки, услуги, консумации от ресторант.
 Добавена „Справка сторнирани продажби“ – визуализира всички сторнирани плащания в програмата.
 Добавена „Справка анулирани продажби“ – съдържа данни за всички анулирани, отказани резервации и неприключени продажби.
 Добавена „Справка номенклатури“ – разделена на категории за партньори, клиенти, видове операции, потребители и потребителски роли с данни за дата на тяхното активиране и деактивиране.
• Оптимизация на „Финансова справка“ – добавяне на колони Сторнирани, Кредитни/Дебитни известия.
• Оптимизация на „Справка Пансион“ – добавена проверка за специален пансион за деца, проследяване на брой възрастни и брой деца при изхранване.
• Оптимизация на „Справка Документи“ – добавени колони за Данъчна основа и ДДС разделени по групи, гъвкави филтри при търсене на документи.
• Оптимизация на справки „Регистър настанени туристи“, „Декларация по чл.116“, „Резервации“, „Пристигащи/Заминаващи“, „Обща справка платени сметки“.

Microinvest Хотел Pro вер. 1.00.008
• Добавен експорт към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация):
✓ Възможност за експорт на CSV файл по зададен шаблон с опция за директен импорт в системата на ЕСТИ.
• Оптимизиране на връзка с фискални устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП.
• Оптимизиран прозорец „График заетост“:
✓ Оптимизиране на интерфейса;
✓ Добавени нови статуси и цветове;
✓ Добавен статус за Анулиране на резервация;
✓ Добавен статус за Блокиране на стая – от дата до дата и с конкретна причина за блокирането – служебна стая, ремонт и др.
• Оптимизация на модул „Операции“:
✓ Възможност за до – настаняване на гости;
✓ По-ранно напускане;
✓ „Анулиране“ на платени резервации;
✓ „Преместване“ от стая в стая;
✓ Разделяне на дължимите суми по групи – нощувки/услуги;
✓ Добавено „Авансово плащане“ с опция за избор на ДДС група на внесените предплащания.
• Оптимизиране на работа с Туристически пакети – разпределение на пансион по дати и брой хора.
• Добавена опция за настаняване на деца с възрастови групи.
• Оптимизиране на прозорец „Разплащания“ – опция за разплащане на целия престои или на определени услуги и нощувки.
• Добавен модул „Групово настаняване“:
✓ Позволява бърза и лесна резервация на големи групи от гости чрез избор на дати на престои и брой гости;
✓ Програмата автоматично предлага свободните стаи спрямо зададения капацитет на гостите и избраните дати за престои;
✓ Възможност за избор стая за резервиране, различна от автоматично предложените.
• Добавена функционалност за резервация/настаняване с предходни дати.
• Оптимизиране на модул „Партньори“:
✓ Добавяне на опция за маркиране на партньор като туроператор;
✓ Добавяни опции за маркиране на банкови сметки.
• Оптимизиране на модул „Ценови листи“:
✓ Възможност за конфигуриране на гъвкава ценова политика, отстъпки за допълнителни легла, отстъпки за деца или специални клиенти;
✓ Работа с ценови листи по туроператори;
✓ Ценови листи „За стая“ и „За човек“;
✓ Ценови листи по Обекти.
• Оптимизация в модул „Клиенти“:
✓ Добавена опция за създаване на „Атрибут“ към клиент/гост;
✓ Възможност за гъвкаво определяне на ценови политики и отстъпки;
✓ Оптимизиране на броя държави при настаняване на чужденци;
✓ Интеграция с четец на лични документи – автоматично попълване на данните за настаняваните гости посредством тяхното сканиране на устройство.
• Оптимизиране на фискални бонове при печат на авансови плащания в различни ДДС групи.
• Добавен модул „Работни места“.
• Оптимизация на модул „Обекти“:
✓ Опция за добавяне на Туристически данък към обект;
✓ Възможност за заключване на потребители към обект.
• Добавен модул „Инвентар“:
✓ Задаване на инвентар към всяка стая;
✓ Задаване на количества от всяка вещ налични в помещението.
• Оптимизация на модул „Хотелски удобства“:
✓ Добавяне на индивидуални предлагани от хотела услуги;
✓ Конфигуриране на цени на предлаганите услуги.
• Оптимизиране на модул „Документи“:
✓ Опция за издаване на документ посредством прикачване на конкретна стая, която е настанена, резервирана или вече освободена;
✓ Добавен документ „Квитанция“;
✓ Визуализиране на Сума на документа в списъка с издадени документи;
✓ Опция за търсене на документ по дати, име на партньор, тип документ.
• Оптимизация на връзката с Microinvest Склад Pro:
✓ Добавени проверки за свързаност;
✓ Добавена проверка за настанена стая – всички стаи, които все още не са настанени, не са видими в Ресторантски модул и на тях не могат да бъдат изпращани сметки;
✓ Стаята е активна за трансфер на сметка само в режим „Настанен“.
• Оптимизация на модул „Справки“:
✓ Добавени филтри по дати и обект във всички справки;
✓ Експорт в Excel файл на всички справки;
✓ Оптимизация на справка „Регистър настанени туристи“;
✓ Доработена справка „Пансион“ – допълнителна колона за пансион при настаняване/резервация на деца;
✓ „Финансова справка“ – добавени колони за Платена сума, Авансови плащания и дължим Остатък;
✓ Добавен филтър в „Справка документи“ за търсене по партньор, тип документи или начин на плащане;
✓ Добавена справка „Обща справка платени сметки“ – опция за проследяване на плащанията по часове и видове плащания, разпределение по българи и чужденци.