Семинар за промените в данъчното и осигурително законодателство през 2019 г.