Документация      Последни изменения

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата – от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници.
Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служителите и др.

Основни предимства и функционалности:
Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизации, насочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;
Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;
Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за:

Декларация Образец 1 и Декларация Образец 6;
Уведомления за договори;
Данни за болнични;
Визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба, за по-лесна и бърза за редакция на информацията;
Изготвяне и запис на файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;
Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;
Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;
Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справка за статистиката и др.
Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8 32-bit и 64-bit;
Минимална конфигурация: CPU: 1.5GHz, RAM: 1GB, HDD: 10GB, OS: Windows XP Service Pack 3
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е проектирана да води и организира всички дейности и задачи, свързани с персонала на фирмата, като едновременно с това се гарантира сигурност и защита.
Убедете се сами в предимствата на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro като посетите безплатните ни продуктови обучения!

Ако имате въпроси, предложения или нужда от помощ, вижте последните мнения и коментари във форума на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro за допълнителна информация.

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro: корекция за минал период