Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:

 • Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
 • Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
 • Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
 • Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
 • Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация.
 • Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута.
 • Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
 • Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
 • Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
 • Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
 • Експорт на всички справки към MS Excel
 • Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Съвместимост с Windows 7/8/10/11 32-bit и 64-bit;
 • Минимална конфигурация: CPU: Двупроцесорен 2GHz, RAM: 4GB, HDD: 120GB

 

Видео представяне на Microinvest Делта Pro

Видео урок 1: Създаване на фирма. Организация на индивидуален сметкоплан. Начални салда.

Видео урок 2: Контиране. Работа с шаблони. Организация на партньори.

Видео урок 3: Разплащане

Видео урок 4: Стоково-материални запаси – Дефиниране. Продажба. Доставка. Изписване.

Видео урок 5: Автоматични операции в Microinvest Делта Pro