Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.077 / 07.07.2022

1. Интеграция със система за отстъпки в ресторантския режим
2. Интеграция със системата за отстъпки при въвеждане на сторно
3. Добавена е поддръжка на цените без ДДС при комуникация със система за отстъпки
4. Оптимизации при работа без отрицателни количества и прилагане на ценови правила
5. Възстановяване на партньора по подразбиране от Backup.log и Unfinished.log
6. Скриване на Test Devices за Полша
7. Добавена е възможност за Сторно за Кения
8. Добавено е зареждане на HSCode от Каталог1 на стоки за Кения
9. Променен е формат на цени 0,00 за Кения
10. Добавена е възможност за въвеждане на Customer PIN (VAT) за Кения
11. Добавен е механизъм за управление на бутона „За вкъщи“
12. Добавена е възможност за смяна на ДДС към 9% за Кипър
13. Добавена е запис на забележка при Внасяне/Извеждане към касова книга
14. Оптимизация при групиране при активирана опция за автоматично заключване след запис в Ресторант
15. Добавен е запис на OrderCounter при приключване на поръчка към ApplicationLog в Ресторант
16. Съхраняване на отговора от POS терминал към базата данни в ApplicationLog
17. Лог на клавишните комбинации за приключване на операция
18. Корекции в преводите
19. Оптимизация при преоразмеряване на таблицата при активиран страничен панел
20. Оптимизация при преоразмеряване на таблицата при включена клавиатура
21. Добавен е индикатор за прогреса при автоматично производство
22. Актуализация на устройствата в DeviceManager:
– Титан-Ф – коригирано е закръглението при плащане с карта
– Корекция и проверка на плащания при Титан-Ф
– Алфа ТК – коригирани ДДС групи за Русия
– MercuryOnline1C – адаптиране за ФФД 1.2 за Русия
– Atol WebAPI – намален таймаут за проверка на резултата
– Добавено е регистриране на грешки ДТО Атол в лога на програмата
– Увеличен е броя на ДДС групите за Krypton
– Добавен е нов драйвер за Нева-03-Ф, коригирани са ДДС групи, страна Русия
– Добавен е нов драйвер CheckBoxMFast за Украйна
– Добавен е нов драйвер Excellio FP-280 LAN за Украйна
– Направен е автоматичен лог на заявките за TBI Buy за България
– Нов дизайн на бележката при ТИС в Казахстан
– Подаване на електронни точки като отстъпка при ТИС в Казахстан
– Добавено е Внасяне/Извеждане при ТИС в Казахстан
– Добавено е автоматично извеждане при Z отчет при ТИС за Казахстан
– Направено е изчисляване на НСП при EkassaKGSP40 за Киргизия
– Корекция на протокола при Shtrih_M_KG_RS за Киргизия
– Добавен е нов драйвер Tremol G03 за Кения
– Добавен е нов драйвер ZFPLab за Кения
– Добавен е нов драйвер Tevin ACE за Кения
– Добавен е нов драйвер File/Incotex за Кения
– Добавен е нов Template TIMS Standard 40 за Кения
– Добавен е нов драйвер за Incotex 300SM KE за Кения
– Разширен е списък с типовете плащания при Tremol за Румъния
– Променен е TimeOut за Pintail за Южна Африка
Добавен е нов скрипт TotalDiscountNoSuppress – да не се потиска при липса на отстъпката
– Направена е възможност за печат на ItemMeasure при нефискален бон
– Изчисляване на ДДС при отстъпка и Retry/Ignore при проблем с банков терминал при ТИС
– Направена е промяна за Elicom V3 при програмиране на баркода

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.076 / 21.03.2022

1. Добавена е възможност за предаване на марки при активен пречек – Ресторант
2. Добавена е възможност за избор на стока по име – Ресторант
3. Добавено е опционално игнориране на шаблона при печат на Оборота
4. Добавена е поддръжка на редакция на банкноти и префикси за карти клиенти
5. Добавен е избор на типа на плащане при начисляване на електронни точки
6. Добавена е възможност за избор на партньора в прозореца за внасяне на аванса
7. Добавена е възможност за сортиране на потребители в прозореца с правата за достъп
8. Добавена е нова опция в правата за достъп – Плащане с карта без ПОС терминал
9. Добавен е нов скрипт ElectronicPointsUsed със стойност на приспаднати електронни точки
10. Добавено е установяване на рецептурния флаг за промоционална стока при добавяне на такава стока с ценови правила
11. Добавен е нов бутон за Дневен отчет за терминала в Контролен панел
12. Добавена е проверка на празна дата при скрипта за ценово правило partnersbirthday
13. Добавен е печат на междинни бележки при потвърждение на поръчки от https://ate.bg
14. Оптимизация при виртуална клавиатура (runtime error 9)
15. Оптимизация при навигация в локатора със стрелки
16. Оптимизация при предаване на сумата към терминала
17. Оптимизация при startup файла и дефиниране на езика след инсталиране на продукта
18. Разширяване на типовете плащания в справката Оборот
19. Разширяване на логирането към дневника на приложение – Търговски обект
20. Направено е изчистване на списъка със справки при инициализация на потребителските справки в Контролен панел
21. Направена е Case insensitive проверка на пътя към базата при WizardMode (Ultra Light)
22. Направено е прихващане на F11 в прозореца за плащане в брой
23. Направено е преоразмеряване на бутона POS при активен списък с валути
24. Промяна за записите за Rollback – ще се пишат само с активиран Portmon
25. Коригирана е грешка при сторно – Ресторант
26. Направено е възстановяване на връзка към базата данни при получаване на списъка с поръчки – Ресторант
27. Добавена е възможност за издаване на касов бон с частично плащане при не-СУПТО – България
28. Промяна в правата за достъп – опцията за промяна на ДДС е изключена по подразбиране – България
29. Актуализация на драйвери за различни устройства:
– Задаване на езика при инициализация на устройствата в DeviceManager
– Направена е локализация на бутони при съобщения от DeviceManager.dll
– Оптимизация на драйвера за везна MassaK R – сменен тип комуникация от UDP към TCP
– Направена е промяна да не се генерира слип при Bluepad5000
– Оправен е драйвера на везни Elicom версия 3, при повече от 3000 артикула
– Добавен е нов драйвер за Datecs BluePad Ext comm.
– Добавена е нова везна CAS PDS
– Актуализация на модула за генериране на QRCode – добавена е поддръжка на UTF8
– Направено е скриване на и ако няма ресто
– Добавен е нов скрипт – принтира номер на поръчка () в стила на ASCII art на няколко реда
– Добавен е нов банков терминал Verifone Vx Combo DSK/FIB – създава двойна команда за плащане – България
– Добавена е нова система за лоялност TBIBuy POS API – България
– Направена е поддръжка на ФФД 1.2 – Русия
– Направена е възможност за потискане на печат на бона, ако е подаден email/телефон – Русия
– Добавена е проверка за успешна инициализация на AddIn.Fptr10 за Атол – Русия
– Добавен е параметър ndsplus за сетване на ДДС група за всички стоки за касови апарати Pirit, AlphaTK, ВикиПринт – Русия
– Направено е автоматично определяне ФФД за платформа 5 (Атол) – Русия
– Оптимизация на драйвера за PrintecPOSApi – преработен за работа с x64 – Русия
– Добавен нов скрипт – пита дали да се принтира хартиен бон, ако има email или телефон в операцията – Русия
– Направен е печат на отстъпки като текст – Молдова
– Направено е предаване на ИИН към касов апарат – Казахстан
– Добавена е автоматична команда за извеждане при Z-отчет – Казахстан
– Добавена е заявка за типа на плащане при сторно с карта при ТИС – Казахстан
– Добавени са устройствата Порт с протокол V2 – Казахстан
– Добавени са нови скриптове WebKassa_* за печат на данни за ТИС – Казахстан
– Добавен е нов шаблон – ТИС Standart 40 – Казахстан
– Разширяване на списъка с устройства с Pay модели – Казахстан
– Променен е URL за Umico POS API – Азербайджан
– Добавен е нов драйвер ПРРО А.Чек – Украйна
– Добавен е нов банков терминал ComboPay (ClassicPay) – Украйна
– Добавен е нов драйвер Мария LAN – Украйна
– Добавен е нов КА Exellio FP700 LAN – Украйна
– Възстановен е драйвер FPDatecsECR (DP-50) за Молдова
– Добавен е нов шаблон за eKassa – Онлайн Касса Standart 40 – Киргизия
– Добавена е нова онлайн касса EkassaKGSP40 – Киргизия
– Добавени са групи E, F, N, T за Incotex – Румъния
– Добавен е нов банков терминал eKassir SBP + QRCode Display (Mertech) – Русия
– Добавен е нов банков терминал Verfione P200 – Южна Африка
– Добавен е нов банков терминал Pintail Pos – Зимбабве
– Добавен е нов банков терминал Ingenico Desk 5000 – Полша
– Актуализация на драйвера за Ishyiga VSDC, изпращане на EJData само при NS. NR – Руанда
30. Добавена е поддръжка на маркираните стоки в Ресторант – Русия, Казахстан, Украйна
31. Променена е логика при продажба с електронни точки (да се пращат като отстъпка в субтотала) – Казахстан
32. Добавена е регистрация на C:\sc552\sbrf.dll (при наличие на файла) в инсталатора – Русия
33. Добавен е нов ограничен режим ТИС – Казахстан
34. Добавена е възможност за въвеждане на ИИН в прозореца за забележка – Казахстан
35. Добавен е избор на версията за инсталиране – стандартна или ТИС – Казахстан
36. Добавена е поддръжка на GS символи за маркирани стоки – Казахстан
37. Добавена е група Без ДДС при създаване на нова база в Access – Украйна
38. Добавена е възможност за въвеждане на номера на касов бон за сторно – Украйна
39. Актуализация на потребителските справките – Украйна
40. Оптимизация при въвеждане на телефона в прозореца за забележка – Русия
41. Направено е скриване на бутоните за Тест на устройства – Румъния
42. Добавен е нов скрипт KSAQRCode с печат на данни за ZATCA (FATOORA) – Саудитска Арабия
43. Добавена е страна Нидерландия
44. Добавен е нов език – Холандски
45. Добавено е генериране на уникален номер за операция (UniqueSaleNumber) по MRC – Руанда
46. Направена е визуализация само на фискални операции за Мениджъра на документи – Руанда
47. Направена е визуализация на Проформи в списъка с операции за Мениджъра на документи – Руанда
48. Направена е промяна вместо Counter да се прилага UniqueSaleNumber – Руанда
49. Направено е получаване на съществуващ UniqueSaleNumber – Руанда

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro Light 3.07.075 / 18.10.2021

1. Добавена е възможност за управление на банкноти – Търговски обект
2. Добавена е възможност за брой бутони за банкноти – Търговски обект
3. Добавена е възможност за приспадане на електронни точки само с карта – Търговски обект
4. Добавена е възможност за управление при ненамерена стока – Търговски обект
5. Добавена е възможност за задаване на датата на раждане при създаване на партньора – Търговски обект
6. Добавена е възможност за дефиниране на режима за групи стоки – Търговски обект
7. Добавена е нов прозорец за предварителен преглед на потребителските справки преди печат
8. Скриване на цифрови бутони при плащане с банкноти – Търговски обект
9. Скриване на цифрови бутони при визуален стил 3 – Търговски обект
10. Оптимизация при отказ в прозореца за фактуриране – Търговски обект
11. Оптимизация в прозореца забележка към операция – Търговски обект
12. Оптимизация при сортиране в локатора – Търговски обект
13. Оптимизация при настройката за Нилсън – Търговски обект
14. Добавено е издаване на служебен бон с данните при Резервация – Ресторант
15. Добавени е в правата за достъп за плащане с „друг тип“ – Ресторант
16. Добавена е опцията Печат на междинни бележки при разделяне на поръчки в правата за достъп – Ресторант
17. Добавена е възможност за печат на групиран пречек – Ресторант
18. Добавена е възможност за автоматично задаване на брой гости – Ресторант
19. Добавена е възможност за ограничаване на избор само за свободни маси – Ресторант
20. Добавена е възможност за трансформация на поръчките от служебен потребител (дошли от eMenu)
21. По-подробно следен на действия за отваряне на маса и приключване на поръчка – Ресторант
22. Оптимизация при групиране на стоки при запис – Ресторант
23. Оптимизация на настройката за стоп-листа – да се прилага само за текущи обект – Ресторант
24. Добавена е възможност за автоматично попълване на забележка при трансформация на документа от Мениджъра на документи
25. Добавена е нов вид устройства – Система за отстъпки
26. Добавена е възможност за ограничаване на брой електронни точки от общата сума на операция
27. Добавена е възможност за подреждане на правата за достъп
28. Добавена е възможност за прилагане на правата за достъп към „Анулиране на последна банкова транзакция“ в Контролен Панел
29. Добавена е нова система за отстъпки – Umico POS API
30. Добавен е нов Encoding Georgian
31. Добавено е автоматично преименуване на PortMonitor.html след Z-отчета
32. Оптимизация при параметъра CardToSecondFiscal да се зарежда само последно плащане
33. Оптимизация при възстановяване на отложен или авариен бон
34. Оптимизация при печат на скриптовете ItemDiscountPercent, ItemDiscountTotal, ItemDiscountTotalNet
35. Оптимизация при потребителските справки
36. Оптимизация при четене на конфиг файла
37. Оптимизация при ToWords
38. Оптимизация при различни фискални устройства за ФФД 1.2 – Русия
39. Оптимизация при символи % * _ в маркираните стоки – Русия, Казахстан
40. Оптимизация при определяне на маркирани стоки с тип Мляко – Русия
41. Промяна на банкнотите за Казахстан
42. Идентификация на партньор по телефон за Беларус
43. Добавена е възможност за задаване на забележки към операциия – Полша
44. Добавена е възможност за задаване на забележки към операциия – Саудитска Арабия
45. Добавена е поддръжка на маркираните стоки – Украйна
46. Разрешение за продажба на маркирани стоки без марка – Украйна
47. Добавен е нов тип операция – Проформа – Руанда
48. Оптимизация при комуникация с SDC – Руанда
49. Добавена е нова справка – PLU REPORT – Руанда
50. Заключване на авансово плащане – Руанда
51. Промяна в дизайна на шаблони при Руанда
52. При плащане с банка да се издава фискален бон – Руанда

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.074 / 26.05.2021

1. Актуализация на списъка с дублиращи се баркодове при опресняване на стоки – преди се изискваше рестарт;
2. Оптимизация при работа с принтсървъра – определяне на типове плащания, внасяне и приспадане на аванса;
3. Оптимизация при определяне на миксирана операция (продажба с моментално сторно);
4. Удължаване на периода за търсене на поръчки до 1 час – Търговски обект;
5. Оптимизация при прилагане на правата за достъп при промяна на цена и отстъпка;
6. Добавени са цифрови бутони в прозореца за комбинирано плащане;
7. Попълване на скриптовете TotalFull и TotalDiscount при използване на фискални устройства – преди се игнорираше;
8. Добавена е проверка за грешен режим на Datecs устройства;
9. Оптимизация при комуникация с Ishyiga SDC – Руанда;
10. Оптимизация при приключване на поръчки в Ресторант – Руанда;
11. Оптимизация при повторен печат на бележки – Руанда;
12. Оптимизация при зареждане на данни в X/Z-отчети – Руанда;
13. Оптимизация при печат на копия на бележки – Руанда;
14. Добавена е възможност за многократен повторен печат на копие на бележки – Руанда;
15. Оптимизация при валидиране на данните при Сторно – Руанда;
16. Промяна в максималната сума на операцията към 10000000000000 – Руанда;
17. Добавена е възможност за издаване на фискален бон без плащане – Руанда;
18. Добавен е нов терминал Kaspi POS – Казахстан;
19. Добавен е нов терминал Printec – Украйна;
20. Добавена е твърда смяна на МРЦ при цигари – Русия;
21. Оптимизация при Сторно на маркирани стоки – е разрешено без въпрос при ниво Администратор и Собственик – Русия;
22. Добавена е нова страна Зимбабве;
23. Добавена е нова страна Намибия.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.073 / 10.03.2021

1. Добавени са терминали Verifone Vx510, 520 и 810 от банка ДСК – България;
2. Добавен е драйвер за Datecs FP2000 LAN (6-байтов протокол) – България;
3. Защита при двоен клик върху бутони в Ресторант;
4. Направено е предаване на плащане с аванса към първи фискален принтер при наличие на повече от един принтер;
5. Оптимизация в опцията за номерация по работните места;
6. Добавено е полето Час на касовата бележка в прозореца за Сторно – България;
7. Добавена е команда за отваряне на чекмедже при КА Daisy след продажба и внасяне/извеждане – България;
8. Оптимизация при печат на служебни бележки от Мениджъра на документи – да се подава тип на плащане и платената сума;
9. Добавен е пряк път към TestDeviceManager;
10. Оптимизация при NOT TRANSLATED – да се зарежда думата на английски, ако не е преведена;
11. Оптимизация при натрупване на електронни точки – тип на плащането да бъде Rewards;
12. Добавена е поддръжка на цигари на стек – Казахстан;
13. Добавен е дубликат на бона към ATOL WEB API(Онлайн) – Русия;
14. Оправено е двойно изскачащо съобщение при маркирани стоки в прозореца за сканиране на Datamatrix – Русия;
15. Оптимизация при комуникация със сървисите на Microinvest;
16. Оптимизация при възстановяване на UnFinished.log;
17. Оптимизация при алтернативен режим и грешно изчисляване на тотала на екрана със съответното Плащане по документа;
18. Оптимизация при плащане с Ваучер (таг 1215) – Русия;
19. Добавено е нулиране на количество при възстановяване на операцията, съдържала маркираните стоки от мениджъра на документи – Русия;
20. Добавено е игнориране на типовете плащания „Други“ – Саудитска Арабия;
21. Оптимизация на заявка за извличане на OrderCounter при Access;
22. Добавена е възможност за печат на транзакцията при плащане с карта като скрипт FreeText;
23. Оптимизация при обратно изчисляване на кода на ДДС групата – България, Румъния;
24. Преработен е механизъм за печат на касова бележка при плащане с аванс – Румъния;
25. Оптимизация при печат на фактура със потребителски тип на плащане;
26. Промяна на референциите на MSCOMCTL.ocx към версията 2.2;
27. Добавена е забрана за промяна на име при печат при използване на закръгляване – Русия;
28. Коригирана е заявка за създаване на таблицата EGAISExcise при Access – Русия, Казахстан;
29. Проверка на сумата за извеждане и автоматична команда за извеждане на пари при Z-отчет при КА Порт – Казахстан;
30. Добавена е поддръжка на предаване на маркираните стоки към Microinvest Smart Printer – Русия, Казахстан;
31. Ускоряване на инициализация на скиновете;
32. Ускоряване на работата в прозореца за съобщения (Messagebox);
33. Оптимизация при инициализация на PartnerScripts;
34. Добавен е нов скрипт SDCQRCode – Руанда;
35. Оптимизация при X/Z-отчета – Руанда.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.072 / 24.11.2020

1. Направен е изцяло нов инсталатор;
2. Направена е вътрешна стабилизация на продукта;
3. Добавен е нов елемент Замяна на стока в правата за достъп в Ресторант;
4. Оптимизация при печат на слипа от терминал;
5. Оптимизация при използване на втори дисплей – в конфиг файла е изнесен номер на втория дисплей;
6. Оптимизация при възстановяване на невалиден unfinished.log (Runtime Error 13 след продажба);
7. Елиминиране на Runtime Error 5 и Runtime Error 381;
8. Оптимизация при Query timeout expired и Runtime Error 91 в Мениджъра на документи;
9. Период за Опростен режим в Мениджъра на документи е твърдо ограничен от вчера до днес;
10. Оптимизация при избора на принтера за печат на фактура;
11. Оптимизация при преоразмеряване на прозореца в Ресторант;
12. Оптимизация при проверка на връзка към базата данни;
13. Оптимизация на превода;
14. Оптимизация при двоен клик върху функционални бутони;
15. Добавена е поддръжка на F1 при програмиране на клавиши;
16. Добавено е нулиране на попълнено поле „Забележка“ при режим Ресторант след продажба;
17. При авансово плащане стока „Авансово плащане“ взема ДДС групата на „Служебна стока“ – България;
18. Добавена е нова страна Ирландия;
19. Добавено е автоматично Сторно към УТМ по време на неуспешен печат – Русия;
20. Подмяна на теста към Нулев бон в Контролен панел – Украйна;
21. Добавен е прозорец за сканиране на Datamatrix – Казахстан;
22. Добавено е транслитериране на Datamatrix-a въведен с кирилица – Русия, Казахстан;
23. Добавено е блокиране на бутона за Сторно – Румъния;
24. Разширяване на списъка с типовете плащания при Datecs – Румъния;
25. Оптимизация при Сторно – Румъния;
26. Направена е интеграция с Ishyiga SDC – Руанда;
27. Оптимизация при визуализацията на X-отчета – Руанда;
28. Добавен е нов терминал Datecs BluePad – България;
29. Добавен е нов терминал Ingenico BPOS1 JSON – Украйна;
30. Добавен е нов фискален принтер Aura 3 Pioneer – Казахстан;
31. Добавен е нов драйвер Ticket Printer за печат на етикети с етикетиращите принтери;
32. Добавена е нова везна Масса-К R;
33. Добавена е нова везна Axis BDU;
34. Оптимизация на драйвера Incotex 1C – Русия;
35. Фискални регистратори Порт – оптимизация при COM-комуникация – Русия;
36. Оптимизация на драйвера ECRT400 – Украйна;
37. Добавени са отчети за MGN707TS – Украйна;
38. Добавен е рестарт на Atol Web Service при OpenDay – Русия;
39. Премахнато е отваряне на деня при запитване на ReceiptID след Z-отчет при КА Atol – Русия;
40. Ограничаване на имената на стоки до 85 символа при програмиране на везните CAS.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.071 / 04.08.2020

1. Добавена е смяна на партньора при фактуриране;
2. Добавена е настройка „Номерация на работното място“;
3. Оптимизация при валидацията на наличност в склада – прави се преди запис на операцията и след плащане;
4. Оптимизация при зареждане на данни от Мениджър Документи за сторно;
5. Оптимизация при зареждане на партньори за фактуриране – да се зареждат всички достъпни за избор;
6. Добавена е информация за оборот на партньора по всички обекти в информационния прозорец (F12)
7. Добавена е поддръжка на динамичен процент ДДС за търговия „за вкъщи“ – България;
8. Оптимизация при печат на стоки с 9 и 20% ДДС в фискални бележки – България;
9. Оптимизация при Datecs устройства и режим не-СУПТО – Генерира се служебен УНП, ако не е подаден – България;
10. Добавена е поддръжка на Datecs банкови терминали Bluepad – България;
11. Оптимизация при маркирани стоки и проверка на извършени продажби – Русия;
12. Добавена е поддръжка на продажба на млечни продукти – Русия;
13. Добавена е поддръжка на продажба на цигари на стекове – Русия;
14. Промяна в ДДС проценти – Малта;
15. Сменен е основен ДДС процент от 5 към 15% – Саудитска Арабия;
16. Добавен е допълнителен прозорец за сканиране на Datamatrix при избор на акцизни стоки от списъка или с линеен баркод – Русия, Казахстан;
17. Добавено е възстановяване на акцизни идентификатори при смяна на потребителя – Русия;
18. Добавена е поддръжка за търсене на партньори с мобилни номера – Саудитска Арабия;
19. Разширяване на префикси за търсене на партньори с мобилни номера – Украйна;
20. Премахване на настройки и функционала за Национална Лотария и Лотария България;
21. Преработен е механизм за вземането на OrderCounter (да се пише запис към InternalLog);
22. Добавено е по-подробно логиране при прекъсване на връзка с базата данни;
23. Оптимизация при загуба на връзка с базата данни;
24. Оптимизация на SQL заявки за елиминиране на получаване на DeadLock при MSSQL;
25. Оптимизация на връзка с базата данни MSDE;
26. Елиминирана е грешка Runtime Error 5 при бързо натискане F11 при използване на плащане с банков терминал.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.070 / 01.04.2020

1. Оптимизация при двоен клик в прозореца за вход;
2. Добавена е функционалност за създаване на Сторно и Продажба при сваляне на данни от Онлайн каса;
3. Оптимизация при визуален стил 1 – при отрицателно ресто се предава пълна сума към КА;
4. Оптимизация на групирането в Ресторант при опцията „при запис“;
5. Уеднаквени са XML-справките за различните езици;
6. Добавена е поддръжка на департаменти за фискални устройства Datecs (протокол Krypton);
7. Разширен е допустимия брой символи за име на стока за различни устройства;
8. Добавено е закръгление към 10 стотинки при плащане в брой като отстъпка или надценка – Украйна;
9. Драйверът за Tremol е преработен и подобрен;
10. Н18 – Проверка за връзка с ФУ при отваряне на Поръчка – Търговски обект;
11. Н18 – Структуриране на служебни бонове;
12. Н18 – Забрана на демо режим;
13. Н18 – Оптимизация на сторно;
14. Н18 – Премахване на прозореца за разплащане при сторно (винаги се разплаща в брой) – Ресторант;
15. Н18 – Премахване на фискални устройства от списъка на кухненски устройства;
16. Н18 – Премахване на принтсървъра от списъка на фискални устройства;
17. Н18 – Нов метод за печат на бележката при частично плащане;
18. Н18 – Нов метод за печат на бележката при приключване към Хотел;
19. Н18 – Нова технология за запис на анулирана продажба;
20. Добавен е печат на бележка при комбинирано плащане в брой и по банка;
21. Оптимизация при печат на фактура;
22. Оптимизация при определяне на типа на плащане при използване на принтсървъра;
23. Добавени са правата за достъп към Сторно;
24. Добавен е префикс 3598 към търсене по телефон на партньор в България;
25. Добавена е визуализация на УНП;
26. Логиката за бутон „Печат“ от Мениджъра на документи е променена и подобрена;
27. Оптимизация при определяне на маркирани стоки (при използване на USB скенер) – Русия;
28. Променен и оптимизиран е алгоритъмът за запис и четене на маркираните стоки – пишат се само GTIN+Serial – Русия и Казахстан;
29. Добавена е поддръжка на маркираните стоки – Казахстан;
30. Оптимизация при статус „Наближава край на фискалната памет“, фискалното устройство да не спира работа;
31. Оптимизация при разделяне на поръчки – да се записват стоките в дневника на приложението;
32. Оптимизация при работа с дробно количество – Ресторант;
33. Разширен е списъкът с макроси при потребителски справки (ECRID, Operator, UserID, ObjectName, ObjectID);
34. Добавена е идентификация на партньор по телефон за Казахстан;
35. Добавена е възможност за сверяване с банков терминал при пускане на Z-отчет за Русия.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.069 / 16.08.2019

1. Премахване на настройката Фискален междинен бон;
2. Оптимизация на изтриване на маркирания ред – режим Ресторант;
3. Добавен е прозорец за въвеждане на допълнителните параметри за Сторно;
4. Автоматично попълване на известните данни при печат на Сторно;
5. Премахване на дума „фискал*“ при печат на касовите бележки през скриптовата система;
6. Включени са всички видове касови апарати в България като самостоятелни драйвери;
7. Създадена е връзка за работа в On-Line режим на касови апарати с дистанционно програмиране и отчитане;
8. Оптимизация при Двойно натискане на Enter в прозореца за вход;
9. Премахване на ЕКЛ отчета при управление на КА;
10. В справката Оборот не се зареждаха операции в периода 23:59:00-23:59:59;
11. Оптимизация в прозореца за вход при затваряне на смяна;
12. Оптимизация на Отложено приключване;
13. Добавена е възможност за печат на сторно бележка в Настройки – Хардуер със задържан клавиш CTRL;
14. Оптимизация на Мениджъра на документи;
15. Оптимизация при отваряне на прозореца за избор на стоки с двоен клик;
16. Добавени са tooltip на бутони в Мениджър на документи;
17. Отбелязване в Registration.txt на USERID от регистрирания продукт;
18. Оптимизация на комуникацията с Microinvest Smart Printer;
19. Оптимизация при работа с POS-терминал;
20. Добавена е възможност за плащане с карта без да минава транзакция през POS-терминал;
21. Разширен е списък с типовете плащания;
22. Оптимизация при работата с нулевия валутен курс;
23. Оптимизация при определяне на маркирани обувки (само със Serial скенери) и предаване на данни към фискални устройства за страна Русия;
24. Добавен е казахски език;
25. Добавена е възможност за вкарване на забележка към операция за страна Румъния;
26. Оптимизация на таблиците в продукта;
27. Оптимизация при продажба на твърд алкохол за страна Русия;
28. Поддръжка за предаване към фискални устройства на тага 1212 за страна Русия;
29. Промяна във функцията InWords за Киргизия;
30. Допълнително ускоряване на целия продукт.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.068 / 01.07.2019

1. Добавени са нови права за достъп „Задаване на процент отстъпка“;
2. Добавени са нови права за достъп „Смяна на продажни цени“
3. Добавено е нулиране на състоянието на въведения текст при изчистване на таблицата в Търговски обект;
4. Добавена поддръжка на маркираните стоки – Русия:
– Идентификация и валидация на Датаматрикс при сканиране;
– Проверка на дублиращи се Датаматрикс кодове по време на добавянето на стоки;
– Предаване на GTIN + Serial към фискални устройства;
– Предаване на типа на стоката „Акциз“ към фискални устройства за цигари, маркираните с Датаматрикс;
– Запис на продадена акцизната стока в EgaisExcise;
– Поддръжка на Максимална Препоръчителна Цена (МПЦ): МПЦ >= Цена на стока <= 75% от МПЦ;
– Поддръжка на отложено приключване (запис във unfinished.log);
– Поддръжка на запис при изхода от програмата (запис във backup.log);
– Поддръжка на рекламация (сторно) на маркираната стока.
5. Добавено предаването към фискални устройства на следващите данни: ЕГН, Име на клиента, телефон – Русия;
6. Добавено е разпознаване на партньора по Булстат в таблицата – Търговски обект;
7. Добавено еразпознаване на партньора по Булстат в таблицата – Ресторант;
8. Преработен механизъм на записа на операция – първо се издава фискална бележка, след това се извършва запис на операцията;
9. Оптимизирана работата с речника. Общо бързодействие на продукта е ускорено с 15%;
10. Коригирана процедура за проверка на отваряне на акцизната бутилка в Ресторант – Русия;
11. Коригирана заявка в справката Оборот (Не се зареждаха операции в периода 23:59:00-23:59:59);
12. Променена е логиката за Плащане с банков терминал. При вързан банков терминал, бутона ОК е неактивен при условие, че има попълнена сума за плащане с карта;
13. Премахнати са бутони Тест фискални устройства и Тест шаблони при избрана страна Русия. Бутона се появява при стартиране с параметър /TestDevices;
14. Изнесени са настройки за бутоните към конфиг файла – Ресторант;
15. Оптимизация в 94 фискални драйвера;
16. Преработен механизм за печат на бележката с приспадане на аванса – Русия.

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.067 / 14.02.2019
1. Забранено частично плащане на рекламацията и оставането на разликата като задължение – Русия.
2. При авансово плащане стока „Авансово плащане“ взема ДДС групата на „Служебна стока“ – Русия, Румъния.
3. Добавена възможност за проверка на лотариен билет с повече от 14 символа.
4. Забраняване на бутон за рекламация (ALT + F9) в ресторантски режим при работа с партиди.
5. Предаване на УНП при печат на фискален документ в съответствие с Наредба Н-18 – България.
6. Нова структура на предаваните данни към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
7. Допълнителна обработка на данните към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
8. Разширена обработка на грешките при предаване на данните към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
9. Добавена съвместимост с касови апарати – България:
– „Datecs DP-150″
– „Datecs DP-25″
– „Datecs DP-35″
– „Datecs WP-50″
– „Datecs DP-05″
– „Datecs FP-800″
– „Daisy Compact S“
– „Daisy Compact M“
– „Tremol M20″
10. Добавена съвместимост с касови апарати – Румъния:
– „Datecs DP-25 LAN Romania“
– „Datecs DP-25 Serial Romania“
11. Замяна на „WizRetail“ с „Microinvest Warehouse Pro“ – Румъния.
12. Коригирано несъответствие – при смяна на потребител не се показва изображението от папка „Display“ на основния монитор.
13. Коригирано несъответствие – справка „Оборот“ принтира грешна сума.
14. Коригирано несъответствие – на най-долния празен ред излиза дублирана стойност при включена настройка „Работа с отстъпки – За целия документ %“.
15. Коригирано несъответствие – принтиране на ДДС номер на клиент след изчистване на забележката – Румъния.
16. Коригирано несъответствие – изрязване на мерната единица на стоката при печат с „Tremol M 20″ – Румъния.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro Light 3.07.066 /08.10.2018
1. Добавен размер XL на бутони за избор на стоки в Търговски екран.
2. Възможност за избор на ДДС група при внасяне на авансово плащане.
3. Скриване на бутоните за забранените типове плащания в права – Търговски обект.
4. Възможност за издаване на дубликат на фискален бон.
5. Добавено ценово правило за полета „Каталог“, „Баркод“ и „Описание“.
6. Оптимизация на локатора при придвижване с клавиши UP/DOWN.
7. Добавена държава Малави.
8. Изключване на отпаднали(стари) драйвери от DeviceManager.
9. Добавена нова секция за ДДС към справка Оборот.
10. Скриване на функцията „Програмиране на везна“ ако таква не е дефинирана.
11. Възможност за задаване на картинки на групи стоки.
12. Оптимизация на печат на фискални устройства при служебен Внос/Извеждане.
13. Коригирано несъответствие – при натискане Enter в количество на стока излиза прозорец за настройки във визуален стил 3.
14. Коригирано несъответствие – въвеждане на грешно количество ако стока не намерена по код.
15. Коригирано несъответствие – грешка при разпознаване на акцизна марка – Ресторант
16. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на баркодове в Търговски обект.
17. Коригирано несъответствие – при добавяне на стока в Търговски екран, курсорът прескача ред нагоре, ако има лентата за превъртане(scrollbar).

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro Light 3.07.065 /23.07.2018
1. Добавена държава Уганда.
2. Добавена държава Узбекистан.
3. Визуализация на кода на стоката при търсене в прозорец „Информация“.
4. Възможност за търсене на партньор по бустат(освен по ДДС номер).
5. Премахване на ограничение за брой символи в прозореца за плащане при избрана държава Узбекистан.
6. Бърза проверка на лотарийни билети в основния прозроец на програмата.
7. Възможност за проверка и изплащане на повече от един билет – Национална лотария.
8. Възможност за обработка на акцизни номера с дължина 150 символа – Русия.
9. Правата на достъп за включване/изключване на печат на касова бележка се прилагат и в прозореца за комбинирано плащане.
10. Идентификация на партньора по телефон – Украйна.
11. Анулиране на продажба се отразява в „Дневник на приложнието“.
12. Оптимизация при добавяне на стока с дробно количество.
13. Добавен скрипт <ItemMeasure> за мерна единица на стоката.
14. Предаване на ДДС номер към касовия апарат – Румъния,
15. Предаване на мерна единица към драйверите за фискалните принтери
16. Коригирано несъответствие – не работи рекламация при включена опция „Проверка за въведена сума“
17. Коригирано несъответствие – грешен партньор при повторен печат на касов бон.
18. Коригирано несъответствие – грешка при проверка на връзка с Access база.
19. Коригирано несъответствие – неправилно групиране на стоки в таблицата в „Търговски обект“.
20. Коригирано несъответствие – грешка при комбинирано плащане след авансово плащане
21. Коригирано несъответствие – премахване на съобщението „No eMail found!“ от лог файла.
22. Коригирано несъответствие – не се изтрива операция от Мениджъра на документи
23. Коригирано несъответствие – грешно съобщение за невъведена сума при включена опция „Проверка за въведена сума“.

=====

Версия 3.07.064 от 29.03.2018 г.

1. Увеличaване на контраста в полето за бързо търсене в номенклатури.
2. Възможност за издаване на фактури в ресторантски режим.
3. Промяна в логика на математически оператори „\“(целочислено делене) и „%“(остатък при делене) в ценови правила.
4. Оптимизация на избор на база данни(MS SQL server) в настройки.
5. Премахване на функцията ‘Бакшиш’ за Финландия.
6. Скриване на количества в прозорец ‘Информация’ при ниво на достъп ‘Оператор’.
7. Добавена държава Нигерия.
8. Опресняване на данните за партньор при печат на фискален/нефискален бон.
9. Анулиране на предварителен бон (пречек).
10. Добавени криптове за принтиране на имена и суми по типове плащания:
– <PaymentCaption[тип на плащане]>
– <PaymentSum[тип на плащане]>
11. Възможност за изпращане на издадения касов бон по email.
12. Бърз клавиш(клавишна комбинация) за плащане през банков терминал.
13. Списание для общепита (ЕГАИС, Россия).
14. Коригирано несъответствие – грешна работа на обедно меню на втори екран.
15. Коригирано несъответствие – не се принтират бележки при включено автоматично производство и продажба в режим ‘Предварителен бон’.
16. Коригирано несъответствие – двойно отваряне на прозореца за избор на стока.
17. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на партньор (<faultcode>soap:Server</faultcode><faultstring>INVALID_INPUT</faultstring>).
18. Коригирано несъответствие – при добавяне на стока по баркод и въвеждане на дробно число не сработва механизма за бройни мерни единици.

=====

Версия 3.07.063 от 11.01.2018 г.

1. Разпознаване на тегловни и бройни мерни единици.
2. Автоматичното попълване на настройки за връзка с бази данни при избрани MySQL или MSSQLServer.
3. Възможност за избор на база от списък при направена успешна връзка към MySQL или MSSQLServer.
4. Възможност за задаване права на достъп за всяка секция на ‘Контролен панел':
– Отчети на КА
– Оборот
– По оператори
– Потребителски справки
– Синхронизация на онлайн каса
– Неприключени поръчки (ресторант)
5. Добавена възможност за показване/скриване на виртуалната клавитура в следните прозорци:
– Съветник
– Конторлен панел
– Регистрация
– Плащане
– Свободен текст към касова бележка
6. Сортировка на поръчките в ресторант в прав и обратен ред по клиент, оператор(сервитьор), маса.
7. Визуализация и закръгление на сумите до трети знак след десетичната запетая – Кувейт.
8. добавена кодировка CP850 при печат на касови бележки.
9. Възможност за принтиране на X и Z-отчет – Финландия
10. Регистриране в менюто ‘Други’ на Склад Pro.
11. Печат на рекламация на първи фискален принтер – Малта
12. Обвързване на автоматично производство с продажбата, в която е направено.
13. Възможност за показване на обедно меню на втори екран.
14. Корекция на преводите на следните езици:
– Англисйки
– Руски
– Украйнски
– Испански
15. Улеснен избор от падащо меню при работа с Touch Screen в следните прозорци:
– Търговски екран
– Ресторант
– Съветник
– Настройки
– Разделяне на поръчки
16. Запис в дневник на приложението при добавяне, редакция, изтриване на стока и партньор.
17. Автоматичен избор на MySQL ODBC connector
18. Възможност за програмиране на Онлайн каса с повече от 10000 артикула.
19. Закръгление на сумата при плащане в брой – Финландия.
20. Формат на касовия бон по подразбиране различен от стандартния – Финландия.
21. Коригирано несъответствие – грешна визуализация на бележка при втори монитор
22. Коригирано несъответствие – загуба на фокус в поле количество при отмяна на комбинирано плащане.
23. Коригирано несъответствие – неточности с групиране на стоки в таблицата при избор на стоката от прозорец.

=====

Версия 3.07.062 от 16.10.2017 г.

1. Проверка по ДДС номер в добавяне на партньор
2. Проверка по ДДС номер в полето ‘Фирма’ в ‘Съветник’
3. Уеднаквяване на текста с наименованията на бутоните в Wizard’а
4. Възможност за печат към Microinvest Smart Printer.
5. Възможност за програмиране/теглене на количества на/от везна чрез Microinvest Smart Printer.
6. Възможност за управление на клиентски дисплей Microinvest Smart Printer.
7. Добавен шаблон за демо бележка при печат на картинки при стандартен принтер.
8. добавен шаблон за демо бележка при печат на картинки при ESC/POS принтер.
9. Възможност за промяна в изгледа на TouchPad за избор на стока в Търговски обект
– Промяна в броя на колоните със бутони за стоки
– Шрифт на бутоните за стоки и групи стоки
– Промяна на шрифта
– Позиция на групите – ляво/дясно
10. Добавна функция за плащане чрез терминал при плащане с карта.
11. Добавен функция за Програмиране/Отчитане на онлайн каса – Русия.
12. добавена е режим за групиране на стоките в поръчката на ресторанта в момента на запис.
13. Възможност за печат на описанието на стоката чрез шаблон <ItemDescription> в ‘Търговски обект’.
14. Възможност за порверка и изплащане на лотарийни билети ‘Национална лотария’.
35. Възможност за порверка и изплащане на лотарийни билети ‘Лотария България’.
16. Коригирано несъответствие – Не се визуализира последна снимка от папката Display.
17. Коригирано несъответствие – Грешка при смяна на езика( Немски, Румънски, Сръбски, Гръцки, Азерски, Турски, Полски, Латвийски, Арабски, Финландски или Туркменски) в ‘Съветник’.
18. Коригирано несъответствие – При недостиг на сумата за плащане във визуален стил 3 и натискане на ‘Esc’ таблицата със стоки остава неактивна.
19. Коригирано несъответствие – програмата гърми при избор, на която и да е от опциите от Картов терминал(секция Отчети на КА).
20. Коригирано несъответствие – грешна картинка на руски език в Splash screen в Ресторант и стил Windows 10.
21. Коригирано несъответствие – Не се създава база от ‘Съветник’ ако тя се използва или потребителя няма права.
22. Коригирано несъответствие – грешка при обработка на параметър Limit, ако на реда има два еднакви скрипта. Например: 11223344556677<LimitL10>7777888899990000<LimitL10>
23. Коригирано несъответствие – Не се прилага „Начисляване на % сервиз“ на подгрупите в Лайт ‘Ресторант’.

=====

Версия 3.07.061 от 12.06.2017 г.

1. Добавена функционалност(Ultra Light) за създаване на нова база данни чрез функцията ‘Съветник':
– Разпознаване на езика и държавата според настройките на Windows
– Възможност за смяна на предложените език и държава.
– При създаване на такава база се създават ДДС групите и валутата за съответната държава.
– Задаване на трима потребители: един собственик и двама оператори.
– Дефиниране на четири броя клиенти, с възможност за задаване на номер на карта и отстъпка.
– Възможност за задаване на 10 бр. групи стоки.
– Въвеждане на име на фирмата.
– дефиниране на стоки с цена, баркод, мерна единица и ДДС група.
– Автоматично добавяне на стоки чрез сканиране на баркод.
2. Възможност за редакция на създадена(от Microinvest Склад Pro Light) база данни.
3. Премахване на съобщението ‘Няма връзка с базата данни’. При липса на такава на Splash екрана се показват три бутона: Настройки, Съветник за нова база, Изход.
4. Автоматично задаване на визуалния стил според версията на Windows при първо стартиране на програмата:
– Windows 10 – стил ‘Windows 10′
– Windows 8 – стил ‘Синьо’
– Windows 8.1 – стил ‘Синьо’
– Windows 7 – стил ‘Сиво’
– Windows XP – стил ‘Сиво’
– други – стил ‘Сиво’
5. Установяване на език и държава според настройките на Windows при първо стартиране.
6. Криптиране на настройките за връзка с базата данни в конфигурацонния файл.
7. Въвеждане на парола на управител, собственик или администратор при извършване на рекламация от потребител с ниво на достъп ‘Оператор’.
8. Директна препратка към поръчка при избора и от ‘Регистър на поръчките’ в ресторантски режим.
9. Добавяне на скриптове за име на операцията:
– <OperationCaption> – заглавие на операция според типа бележка, които се печата Рекламация/Продажба
– <SaleCaption> – ако операцията е продажба се печата името на съответния език, в противен случай е празно
– <RefundCaption> – ако операцията е рекламация се печата името на съответния език, в противен случай е празно
10. Оптимизация на сканирането със сериен баркод скенер.
11. Възможност за изпращане на поръчката към Microinvest Hotel Pro.
12. Възможност за разпознаване на клиентски карти по два или повече префикса.
13. Възможност за автоматично добавяне на стока(име, баркод, мярка) чрез сканиране на баркода в прозореца за нова стока.
14. Възможност за попълване на бакшиш – Руанда.
15. Добавена колона за сума на документ(продажба/рекламация) в Мениджър на документи.
16. Запазване на коментара при прехвърляне на стоки от маса към маса в ресторантски режим.
17. Оптимизиране на прогреса(в проценти) при запис на операция.
18. При работа с база данни MS SQL Server параметъра AutoClose се установява във False.
19. Промяна във формата на данните изпращане към ОФД – Русия.
– mailfrom:mailfrom@mailfrom.com;userid:0123456789012;phone:0123456789
или
– mailfrom:mailfrom@mailfrom.com;userid:0123456789012;mailto:mailto@mailto.com
20. Генериране на дневен отчет Kassenbericht – Германия.
21. Преименуване на бутони за отчети при държава Германия:
– Z-report -> Tagesabschluss
– X-report -> Zwischenabschluss
– ECT -> Kassenzählung
– Print -> ERSTELLEN
22. Въвеждане на копюри при приключване на деня(генериране на Kassenbericht) – Германия
23. Задължително нулиране на Delta new в Kassenbericht – Германия
24. Генериране на pdf копие при внасяне и извеждане на пари – Германия.
25. Динамична промяна на шаблона при печат на касова бележка за Германия.
26. Промяна на заглавието на бележката при внасяне на аванс – Германия.
27. Автоматично генериране на PDF копие на бележка – Германия.
28. Печат на копие на последната касова бележка – Германия
29. Коригирани съобщения в инсталатора на програмата.
30. Коригирано несъответствие – не се визуализира масата като свободна след плащане на поръчки в ‘Сив’ визуален стил.
31. Коригирано несъответствие – проблеми с ценовите правила, при задължения по партньори.
32. Коригирано несъответствие – при недостиг на сумата за плащане и натискане на ‘Esc’ таблицата със стоки остава неактивна.
33. Коригирано несъответствие – не се визуализира последна снимка от папката Display.
34. Коригирано несъответствие – неправилен превод в MessageBox при полски, финландски, арабски и туркменски език.

=====

Версия 3.07.060 от 09.02.2017 г.

1. Оптимизация на информацията записвана в ‘Дневник на приложението’при конфликт в номерацията на документи.
2. Промяна и преименуване на цветовите схеми в списъка за избор в прозореца ‘Настройки’.
3. Добавен вграден PDF принтер.
4. Усъвършенстване на началния екран при стартиране на програмата.
5. Добавена е инсталация на продукта на немски език.
6. Забрана за продажба на стоки с нулева доставна цена.
7. Възможност за автоматично генериране на номер клиентска карта.
8. Задължително въвеждане на коментар/причина при внасяне/извеждане на сума при държава Герамния.
9. Възможност за съхраняване на сумата за изплащане като кредит при запис на Реклмация.
10. Добавена държава Universal.
11. Ревизия на немския превод.
12. Ревизия на арабски превод.
13. Актуализация на адреса на Microinvest в ‘За програмата’.
14. Задаване на визуален стил според версията на Windows в автоматичния инсталатор.
15. Възможност за изпращане на sms или email при запис на продажба/рекламация – Русия
16. Деактивиране на основната таблица при запис на операцията – Търговски обект.
17. Коригирано несъответствие – не се маркира тескта при въвеждане на сума за плащане в ‘Търговски обект’ във визуален стил 1.
18. Коригирано несъответствие – изчезване на името на стоката при подмяна на вече добавен в операцията артикул.
19. Коригирано несъответствие – неправилна кодировка при печат на бележки на арабски език.
20. Коригирани несъответствия – грешни напътствия в инсталтора.

=====

Версия 3.07.059 от 06.12.2016 г.

1. Оптимизация на изпращането на алкохолна продукция към УТМ.
2. Съхранение и проверка на сканираните PDF417 за месец назад.
3. Премахване на настройката за изпращане на слабоалкохолни напитки към УТМ.
4. Превод на програмата на туркменски език.
5. Добавена държава Туркменистан.
6. Добавена настройка за интеграция с Нилсен.
7. Ревизия на превода на арабски език.
8. Ревизия на превода на финландски език.
9. Добавяне на потвърждение при печат на шаблони за фискален/нефискален принтер.
10. Разширяване на скриптовете за град и адрес
<OwnerCity> – град на обекта за регистрация
<OwnerAddressShort> – само адрес, които не включва град, на обекта за регистрация
<PartnerCity> – град на партньора
<PartnerAddressShort> – само адрес, които не включва град, на партньора
11. Разширяване на скриптовете за печат на ДДС стойност на стока в касови бележки:
<ItemVatValue> – стойност на ДДС за една бройка
<ItemTotalVatValue> – стойност на ДДС за съответното количество
12. Коригирано несъответствие – неправилна кодировка при печат на бележки на арабски език.
13. Коригирано несъответствие – неправилно оразмеряване на бутоните в прозорец ‘Блокирани стоки’ при малък(<4) брой групи стоки.
14. Коригирано несъответствие – съобщения за грешки, въпроси и информация на английски при избран език латвийски, арабски, финладски или туркменски.
15. Коригирано несъответствие – грешка при прилагане на ценови правилa за добавяне на стока в операция в Ресторант.
16. Показване на статус и % при презареждане на настройки.
17. Променена подредба на цветовите схеми в списъка в прозореца за настройки.

=====

Версия 3.07.058 от 16.09.2016 г.

1. Новa цветова схема Windows 10.
2. Възможност за четене на 1D и 2D баркодове чрез COM скенер.
3. Възможност за търсене по клинетска карта в Мениджър на документи.
4. Добавен е режим на цифровата клавиатура – цифри + клавиши F1-F12.
5. Възможност за попълване на бакшиш ЮАР – ресторантски режим.
6. Автоматично опресняване на ‘Регистър на поръчките’ в търговски обект.
7. Принтиране на бележки по подразбиране с изключен удебелен шрифт(<FontBoldOff>) включен скрипт на Standart Printer.
8. Добавена държава Саудитска Арабия.
9. Премахване на бакшиш за Саудитска Арабия.
10. Оптимизация на опресняването на информацията в ‘Мениджър на документи’ при включен сървър за печат.
11. Печат на служебен бон към първият намерен кухненски принтер – България.
12. Забрана за групиране на стоките на екрана при работа с УТМ.
13. Печат на <OrderCounter> във фискален бон – Ресторант.
14. Печат на QR кодове при всички стандартни принтери през драйвер (Standard).
15. Печат на QR кодове по протокол в Epson съвместим режим на Generic Epson, Generic TCP, Generic Citizen принтери.
16. Печат на QR кодове по протокол при всички Rongta принтери.
17. Печат на QR кодове по протокол в Star Line Mode при Generic Star принтери.
18. Печат на QR кодове по протокол при всички Star TSP принтери в Epson режим.
19. Печат на EAN-13, EAN-8, Code39 и Code128 баркодове при всички принтери през драйвер (Standard).
20. Печат на EAN-13 и EAN-8 кодове при Datecs и Tremol принтери.
21. Доработени са скриптовете за баркодовете при обработка на дълги кодове от тип Code128.
22. Усъвършенстване на валидацията на КПП при пращане към УТМ.
23. Корекция на алгоритъма за разпознаване на слабо алкохолни напитки – бира и др.
24. Възможност за печат на фискални бележки за рекламация за Финландия.
25. Коригирано несъответствие – Печат нa Z-Отчет на втори фискален принтер, на който се печата УТМ ‘слип’.
26. Коригирано несъответствие – При внасяне на авансово плащане записа в Касовата книга е с името на друг клиент, а не на избрания.
27. Коригирано несъответствие – Възможност за продажба с цена=0.00 при прилагане на ценово правило и забранена продажба с нулева цена.
28. Коригирано несъответствие – автоматично теглене на количества от везна, ако тегловния баркод е написан с малки ‘w’.

=====

Версия 3.07.057 от 11.07.2016 г.

1. Деноминация на валутата в Беларус:
– Промяна на закръгленията от „000“ на „0.00“.
– Актуализация на драйверите за управление на Фискални принтери и касови апарати
2. Възможност за подреждане на поръчките в ресторант по азбучен ред на клиентите.
3. Усъвършенстване на алгоритъма за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
4. Разпознаване/добавяне на стока при директно сканиране на акцизна марка(PDF417) – Русия
5. Проверка за валидност на акцизна марка PDF417 – Русия:
– Невалиден PDF417 по дължина
– Въведения PDF417 съвпада по алкохолен код със стоката.
– Дублиране на PDF417 на ниво прозорец ‚PDF417 ‘.
– Дублиране на ниво документ(цялата продажба).
6. Възможност за тест на УТМ сървър – Русия. Проверка за:
– Наличие на връзка с UTM
– Въведен/Зададен объект за регистрация
– Въведени ИНН и КПП на объекта за регистрация
– Валидни ИНН и КПП на объекта за регистрация
– Въведен адрес на объекта за регистрация
7. Проверка за валидност на необходимте атрибути(т.5) преди изпращане на алкохолната продукция към УТМ -Русия
8. Добавени скриптове:
– <UTMAlcoSlip> – печат на нефискален ‘слип’ само при наличието на алкохолна продукция – Русия
– <NonFiscalReceipt> – превклюва печата на бележка към нефискален
9. Добавени шаблони за печат КЪм фискални/нефисклани принтери
– QR EGAIS Style Standard
– QR EGAIS Slip
– Стандарт QR Код
– Стандарт Реклама
– Стандарт Картина
10. Коригирано несъответсвие – грешно изчисляване на сумма на реда при сканиране на няколко акцизни марки(PDF417).

=====

Версия 3.07.056 от 22.06.2016 г.

1. Добвен нов тип устройство в настройките ‘УТМ Сървър’ – Русия
2. Изпращане на алкохолна продукция към УТМ Сървър – Русия
3. Възможност за печат на QR-кодове при печат на фискални/нефискални бележки.
4. Корекция на реда за плащане с предварително внесена авансова сума. Премахване на количество и единична цена. Остава само тотал на реда.
5. Възможност за присъединяване на икона към допълнителен(Създаден от потребителя) тип на плащане.
6. Коригирано несъответствие – запис в касовата книга на сума при натрупване на ел. точки от ценови правила.
7. Усъвършенстване на механизма за печат на междинни фискални бележки – Ресторант.
8. Допълване и корекции по превода на финландски език.
9. Промени в печата на касови бележки за принтери Olliveti 2024-L и Proline Ergo speed, поради промяна на ДДС ставката на 24% от 01.06.2016 в Гърция.
10. Добавени скриптове:
– <QRCode> – Печат на QR-код
– <UTMShift> – номер на смяна
– <UTMWorkstation> – работна станция/Каса
– <UTMResultSign> – отпечатък на електронния подпис
– <UTMResultURL> – Адрес за преглед на бележката в интернет
– <UTMQRCode> – QR код на адреса за преглед.

=====

Версия 3.07.055 от 27.04.2016 г.

1. Добавени са следните страни:
– Киргизстан
– Оман
– Финландия
2. Добавени са следните езици:
– Финландски
– Арабски
3. Възможност за избор на следните копюри банкноти в режим ‘Търговски обект’ -> Вариант 2 и държава Киргизстан: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000.
4. Възможност за печат Z-отчет по работни места – Южна Африка.
5. Включване на внесени и изведени суми в фискалното устройство в Z-отчет – Южна Африка.
6. Възможност за задаване на време за изчакване при изпълнение на заявка към базaта данни.
7. Оптимизация на изгледа на прозореца за проверка на цени при стоки с дълго име.
8. Разпознаване на ценови баркод от типа: 2800001$$$.$$c.
9. Запис на поръчка при печат на междинна бележка при следните ситуации:
– забранено изтриване на ред за активния потребител
– Активния потребител е оператор с активиран ограничен режим на работа
10. Възможност за извършване на X/Z отчет в режим оператор с ограничени права за тези функции, чрез въвеждане на администраторска парола.
11. Интреграция на печат на касови бележки през Crystal POS Printer с SDC – Руанда.
12. Усъвършенстване на работата на командния параметър checkconnection.
13. Усъвършенстване на прозореца за комбинирано разплащане при рекламация.
14. Потребителски справки в ‘Конторолен панел’.
15. Коригирано несъответствие – изрязване на тоталите в прозореца за преглед на ценовите правила при работа с цени без ДДС.
16. Коригирано несъответствие – Run-time error 400 при активирано автоматично заключване в режим ‘Търговски обект’.
17. Коригирано несъответствие – неправилно закръгление на сумите при печат на фискален принтер Казахстан
18. Коригирано несъответствие – неправилно закръгление при прилагане на следното ценово правило:
IF (GGroupQtty AAB >= 3) AND (operation = 2) THEN changecheapestitemspricefromgroup AAB, GGroupQtty AAB \ 3, 0.50
19. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане на количество 0.5 при формат на количеството ‘0’ в ресторански режим и формат на количествата ‘0’.

=====

Версия 3.07.054 от 25.08.2015 г.

1. Възможност за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
2. Усъвършенстване/Актуализация на печата на Z-отчет през Fiscal Memory emulator – Кипър. 
3. Печат на касовите бележки на английски – Кипър. 
4. Принудително отваряне на чекмедже при печат към DatecsFP550, DatecsFP550DV, DatecsFP550KL. 
5. Оптимизация на интефейса при DPI различно от 96. 
6. Команден параметър за печат на фактура през фискално устройство без печат на зададените скриптове – PrintDefaultECRInvoice. 
7. В режим ‘Търговски обект’ при работа с визуален стил 1, при недостатъчна сума за плащане рестото се оцветява в червено. 
8. Възможност за избор на валута при разплащане – държава Руанда. 
9. Връщане на клиент по подразбиране при затварне на програмата без запис на операцията, след смяна чрез карта. 
10. Коригирано несъответствие – невъзможност за промяна на количество при забранено „Изтриване на маркирания ред“ и въвеждана на голямо число. 
11. Коригирано несъответствие – грешно ДДС при печат на Z-отчет – Южна Африка. 
12. Печат на Z-Отчет по работни места – Южна Африка. 
13. Коригирано несъответствие – при печат на оборот по оператори, се вижда оборота за всички оператори въпреки, че потербителя е ‚Оператор‘ и има достъп само до своите данни. 
14. Изчисляване и визуализация на рестото при комбинирано плащане в Търговски обект. 
15. Добавяне на настройка „Стоки по обекти“. Показване на стоките, чийто цени са различни от 0 за ценовата група, по която работи обекта. 
16. Възможност за въвеждане на основание за внасяне/извеждане на пари в/от фискално устройство. 
17. Превод на продукта на латвийски език. 
18. Добавяне на държава ‚Латвия‘. 
19. Добавяне на държава ‚Великобритания‘. 
20. Добавени режими на настройкта за печат на фискален бон – Автоматично включено, Автоматично изключено 
21. Добавяне на информация при предварителен бон в Дневник на приложението. 
22. Възможност за търсене по Getti и Microinvest Club карти в прозорец „Информация“. 
23. Разпознаване на Getti карти с префикс 0708753. 
24. Възможност за проверка на сумата на документа във всички валути дефинирани в програмата. 
25. Драйверите на устройства от Datecs, Daisy и Incotex имат защитен механизъм за автоматично аварийно разблокиране на апаратите, ако те са останали в неопределен режим; 
26. Коригирано несъответствие – не намира тегловен баркод, ако той е въведен в полето „Баркод 3″. 
27. Коригирано несъответствие – при селектиране на повече от една стоки от прозореца за избор на стоки, се добавят съответния брой редове, но с една и съща стока. 
28. Коригирано несъответствие – при печат на касов бон за рекламация винаги се взема номера на първата/държава Руанда/. 
29. Коригирано несъответствие – неправилни стойности при отсъпка за целия документ и използване на скрипта <ItemPriceFull>. 
30. Коригирано несъответствие – В ресторантски режим при избор на клиент в прозореца за ‘Внасяне на авансово плащане’ не избира партньора намерен чрез ‘Локатор’.

===

Версия 3.07.053 от 20.10.2014 г.

1. Обвързване на стартирането на Fiscal Memory Emulator с права за достъп до X и Z отчети. 
2. Актуализация на алгоритъма за приключване на продажби при прилагане на ценово правило за отстъпка на партньор и разплащане с авансова сума. 
3. Добавена е възможност за филтриране на групите стоки изпращани към клиентски дисплей. 
4. Усъвършенстване на механизма за печат на бонове с авансово плащане – Руанда. 
5. Добавяне на регистър на поръчките в режим ‘Търговски обект’. 
6. Изпращане на текст към Order Assistant в режим на клиентски дисплей. 
7. Оптимизация на комуникацията с Order Assistnat по UDP, IM. 
8. Възможност за сканиране на клиентска карта в полето за въвждане на сума при внасяне нa авансово плащане. 
9. Възможност за директен печат от програмата на X и Z отчети – Руанда . 
10. Добавена справка тип X-отчет в конторлен панел – Руанда 
11. Разпознаване и добавяне на клиентски Microinvest club карти. 
12. Възможност за избор на действие(Вход в програмата, Начало на смяна, Край на смяна) при вход в програмата. 
13. Възможност за избор/въвеждане на причина за изтриване на стока. 
14. Статични дата и час при печат на междинна бележка или бележка за клиент – ресторант. 
15. Коригирано несъответствие при начисляване на процент сервиз по групи стоки. 
16. Коригирано несъответствие – неправилно изчисляване на задължението на партньора при печат на бележки 
17. Коригирано несъответствие – не се изтрива информационната лената при пиключване е режим Търговски обект.