Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.069 / 17.10.2019

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.068 / 01.07.2019

=====

Последни изменения в СУПТО Microinvest Склад Pro Light 3.07.067 / 14.02.2019
1. Забранено частично плащане на рекламацията и оставането на разликата като задължение – Русия.
2. При авансово плащане стока „Авансово плащане“ взема ДДС групата на „Служебна стока“ – Русия, Румъния.
3. Добавена възможност за проверка на лотариен билет с повече от 14 символа.
4. Забраняване на бутон за рекламация (ALT + F9) в ресторантски режим при работа с партиди.
5. Предаване на УНП при печат на фискален документ в съответствие с Наредба Н-18 – България.
6. Нова структура на предаваните данни към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
7. Допълнителна обработка на данните към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
8. Разширена обработка на грешките при предаване на данните към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 – България.
9. Добавена съвместимост с касови апарати – България:
– „Datecs DP-150″
– „Datecs DP-25″
– „Datecs DP-35″
– „Datecs WP-50″
– „Datecs DP-05″
– „Datecs FP-800″
– „Daisy Compact S“
– „Daisy Compact M“
– „Tremol M20″
10. Добавена съвместимост с касови апарати – Румъния:
– „Datecs DP-25 LAN Romania“
– „Datecs DP-25 Serial Romania“
11. Замяна на „WizRetail“ с „Microinvest Warehouse Pro“ – Румъния.
12. Коригирано несъответствие – при смяна на потребител не се показва изображението от папка „Display“ на основния монитор.
13. Коригирано несъответствие – справка „Оборот“ принтира грешна сума.
14. Коригирано несъответствие – на най-долния празен ред излиза дублирана стойност при включена настройка „Работа с отстъпки – За целия документ %“.
15. Коригирано несъответствие – принтиране на ДДС номер на клиент след изчистване на забележката – Румъния.
16. Коригирано несъответствие – изрязване на мерната единица на стоката при печат с „Tremol M 20″ – Румъния.

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro Light 3.07.066 /08.10.2018
1. Добавен размер XL на бутони за избор на стоки в Търговски екран.
2. Възможност за избор на ДДС група при внасяне на авансово плащане.
3. Скриване на бутоните за забранените типове плащания в права – Търговски обект.
4. Възможност за издаване на дубликат на фискален бон.
5. Добавено ценово правило за полета „Каталог“, „Баркод“ и „Описание“.
6. Оптимизация на локатора при придвижване с клавиши UP/DOWN.
7. Добавена държава Малави.
8. Изключване на отпаднали(стари) драйвери от DeviceManager.
9. Добавена нова секция за ДДС към справка Оборот.
10. Скриване на функцията „Програмиране на везна“ ако таква не е дефинирана.
11. Възможност за задаване на картинки на групи стоки.
12. Оптимизация на печат на фискални устройства при служебен Внос/Извеждане.
13. Коригирано несъответствие – при натискане Enter в количество на стока излиза прозорец за настройки във визуален стил 3.
14. Коригирано несъответствие – въвеждане на грешно количество ако стока не намерена по код.
15. Коригирано несъответствие – грешка при разпознаване на акцизна марка – Ресторант
16. Коригирано несъответствие – грешка при генериране на баркодове в Търговски обект.
17. Коригирано несъответствие – при добавяне на стока в Търговски екран, курсорът прескача ред нагоре, ако има лентата за превъртане(scrollbar).

=====

Последни изменения в Microinvest Склад Pro Light 3.07.065 /23.07.2018
1. Добавена държава Уганда.
2. Добавена държава Узбекистан.
3. Визуализация на кода на стоката при търсене в прозорец „Информация“.
4. Възможност за търсене на партньор по бустат(освен по ДДС номер).
5. Премахване на ограничение за брой символи в прозореца за плащане при избрана държава Узбекистан.
6. Бърза проверка на лотарийни билети в основния прозроец на програмата.
7. Възможност за проверка и изплащане на повече от един билет – Национална лотария.
8. Възможност за обработка на акцизни номера с дължина 150 символа – Русия.
9. Правата на достъп за включване/изключване на печат на касова бележка се прилагат и в прозореца за комбинирано плащане.
10. Идентификация на партньора по телефон – Украйна.
11. Анулиране на продажба се отразява в „Дневник на приложнието“.
12. Оптимизация при добавяне на стока с дробно количество.
13. Добавен скрипт <ItemMeasure> за мерна единица на стоката.
14. Предаване на ДДС номер към касовия апарат – Румъния,
15. Предаване на мерна единица към драйверите за фискалните принтери
16. Коригирано несъответствие – не работи рекламация при включена опция „Проверка за въведена сума“
17. Коригирано несъответствие – грешен партньор при повторен печат на касов бон.
18. Коригирано несъответствие – грешка при проверка на връзка с Access база.
19. Коригирано несъответствие – неправилно групиране на стоки в таблицата в „Търговски обект“.
20. Коригирано несъответствие – грешка при комбинирано плащане след авансово плащане
21. Коригирано несъответствие – премахване на съобщението „No eMail found!“ от лог файла.
22. Коригирано несъответствие – не се изтрива операция от Мениджъра на документи
23. Коригирано несъответствие – грешно съобщение за невъведена сума при включена опция „Проверка за въведена сума“.

=====

Версия 3.07.064 от 29.03.2018 г.

1. Увеличaване на контраста в полето за бързо търсене в номенклатури.
2. Възможност за издаване на фактури в ресторантски режим.
3. Промяна в логика на математически оператори „\“(целочислено делене) и „%“(остатък при делене) в ценови правила.
4. Оптимизация на избор на база данни(MS SQL server) в настройки.
5. Премахване на функцията ‘Бакшиш’ за Финландия.
6. Скриване на количества в прозорец ‘Информация’ при ниво на достъп ‘Оператор’.
7. Добавена държава Нигерия.
8. Опресняване на данните за партньор при печат на фискален/нефискален бон.
9. Анулиране на предварителен бон (пречек).
10. Добавени криптове за принтиране на имена и суми по типове плащания:
– <PaymentCaption[тип на плащане]>
– <PaymentSum[тип на плащане]>
11. Възможност за изпращане на издадения касов бон по email.
12. Бърз клавиш(клавишна комбинация) за плащане през банков терминал.
13. Списание для общепита (ЕГАИС, Россия).
14. Коригирано несъответствие – грешна работа на обедно меню на втори екран.
15. Коригирано несъответствие – не се принтират бележки при включено автоматично производство и продажба в режим ‘Предварителен бон’.
16. Коригирано несъответствие – двойно отваряне на прозореца за избор на стока.
17. Коригирано несъответствие – грешка при създаване на партньор (<faultcode>soap:Server</faultcode><faultstring>INVALID_INPUT</faultstring>).
18. Коригирано несъответствие – при добавяне на стока по баркод и въвеждане на дробно число не сработва механизма за бройни мерни единици.

=====

Версия 3.07.063 от 11.01.2018 г.

1. Разпознаване на тегловни и бройни мерни единици.
2. Автоматичното попълване на настройки за връзка с бази данни при избрани MySQL или MSSQLServer.
3. Възможност за избор на база от списък при направена успешна връзка към MySQL или MSSQLServer.
4. Възможност за задаване права на достъп за всяка секция на ‘Контролен панел':
– Отчети на КА
– Оборот
– По оператори
– Потребителски справки
– Синхронизация на онлайн каса
– Неприключени поръчки (ресторант)
5. Добавена възможност за показване/скриване на виртуалната клавитура в следните прозорци:
– Съветник
– Конторлен панел
– Регистрация
– Плащане
– Свободен текст към касова бележка
6. Сортировка на поръчките в ресторант в прав и обратен ред по клиент, оператор(сервитьор), маса.
7. Визуализация и закръгление на сумите до трети знак след десетичната запетая – Кувейт.
8. добавена кодировка CP850 при печат на касови бележки.
9. Възможност за принтиране на X и Z-отчет – Финландия
10. Регистриране в менюто ‘Други’ на Склад Pro.
11. Печат на рекламация на първи фискален принтер – Малта
12. Обвързване на автоматично производство с продажбата, в която е направено.
13. Възможност за показване на обедно меню на втори екран.
14. Корекция на преводите на следните езици:
– Англисйки
– Руски
– Украйнски
– Испански
15. Улеснен избор от падащо меню при работа с Touch Screen в следните прозорци:
– Търговски екран
– Ресторант
– Съветник
– Настройки
– Разделяне на поръчки
16. Запис в дневник на приложението при добавяне, редакция, изтриване на стока и партньор.
17. Автоматичен избор на MySQL ODBC connector
18. Възможност за програмиране на Онлайн каса с повече от 10000 артикула.
19. Закръгление на сумата при плащане в брой – Финландия.
20. Формат на касовия бон по подразбиране различен от стандартния – Финландия.
21. Коригирано несъответствие – грешна визуализация на бележка при втори монитор
22. Коригирано несъответствие – загуба на фокус в поле количество при отмяна на комбинирано плащане.
23. Коригирано несъответствие – неточности с групиране на стоки в таблицата при избор на стоката от прозорец.

=====

Версия 3.07.062 от 16.10.2017 г.

1. Проверка по ДДС номер в добавяне на партньор
2. Проверка по ДДС номер в полето ‘Фирма’ в ‘Съветник’
3. Уеднаквяване на текста с наименованията на бутоните в Wizard’а
4. Възможност за печат към Microinvest Smart Printer.
5. Възможност за програмиране/теглене на количества на/от везна чрез Microinvest Smart Printer.
6. Възможност за управление на клиентски дисплей Microinvest Smart Printer.
7. Добавен шаблон за демо бележка при печат на картинки при стандартен принтер.
8. добавен шаблон за демо бележка при печат на картинки при ESC/POS принтер.
9. Възможност за промяна в изгледа на TouchPad за избор на стока в Търговски обект
– Промяна в броя на колоните със бутони за стоки
– Шрифт на бутоните за стоки и групи стоки
– Промяна на шрифта
– Позиция на групите – ляво/дясно
10. Добавна функция за плащане чрез терминал при плащане с карта.
11. Добавен функция за Програмиране/Отчитане на онлайн каса – Русия.
12. добавена е режим за групиране на стоките в поръчката на ресторанта в момента на запис.
13. Възможност за печат на описанието на стоката чрез шаблон <ItemDescription> в ‘Търговски обект’.
14. Възможност за порверка и изплащане на лотарийни билети ‘Национална лотария’.
35. Възможност за порверка и изплащане на лотарийни билети ‘Лотария България’.
16. Коригирано несъответствие – Не се визуализира последна снимка от папката Display.
17. Коригирано несъответствие – Грешка при смяна на езика( Немски, Румънски, Сръбски, Гръцки, Азерски, Турски, Полски, Латвийски, Арабски, Финландски или Туркменски) в ‘Съветник’.
18. Коригирано несъответствие – При недостиг на сумата за плащане във визуален стил 3 и натискане на ‘Esc’ таблицата със стоки остава неактивна.
19. Коригирано несъответствие – програмата гърми при избор, на която и да е от опциите от Картов терминал(секция Отчети на КА).
20. Коригирано несъответствие – грешна картинка на руски език в Splash screen в Ресторант и стил Windows 10.
21. Коригирано несъответствие – Не се създава база от ‘Съветник’ ако тя се използва или потребителя няма права.
22. Коригирано несъответствие – грешка при обработка на параметър Limit, ако на реда има два еднакви скрипта. Например: 11223344556677<LimitL10>7777888899990000<LimitL10>
23. Коригирано несъответствие – Не се прилага „Начисляване на % сервиз“ на подгрупите в Лайт ‘Ресторант’.

=====

Версия 3.07.061 от 12.06.2017 г.

1. Добавена функционалност(Ultra Light) за създаване на нова база данни чрез функцията ‘Съветник':
– Разпознаване на езика и държавата според настройките на Windows
– Възможност за смяна на предложените език и държава.
– При създаване на такава база се създават ДДС групите и валутата за съответната държава.
– Задаване на трима потребители: един собственик и двама оператори.
– Дефиниране на четири броя клиенти, с възможност за задаване на номер на карта и отстъпка.
– Възможност за задаване на 10 бр. групи стоки.
– Въвеждане на име на фирмата.
– дефиниране на стоки с цена, баркод, мерна единица и ДДС група.
– Автоматично добавяне на стоки чрез сканиране на баркод.
2. Възможност за редакция на създадена(от Microinvest Склад Pro Light) база данни.
3. Премахване на съобщението ‘Няма връзка с базата данни’. При липса на такава на Splash екрана се показват три бутона: Настройки, Съветник за нова база, Изход.
4. Автоматично задаване на визуалния стил според версията на Windows при първо стартиране на програмата:
– Windows 10 – стил ‘Windows 10′
– Windows 8 – стил ‘Синьо’
– Windows 8.1 – стил ‘Синьо’
– Windows 7 – стил ‘Сиво’
– Windows XP – стил ‘Сиво’
– други – стил ‘Сиво’
5. Установяване на език и държава според настройките на Windows при първо стартиране.
6. Криптиране на настройките за връзка с базата данни в конфигурацонния файл.
7. Въвеждане на парола на управител, собственик или администратор при извършване на рекламация от потребител с ниво на достъп ‘Оператор’.
8. Директна препратка към поръчка при избора и от ‘Регистър на поръчките’ в ресторантски режим.
9. Добавяне на скриптове за име на операцията:
– <OperationCaption> – заглавие на операция според типа бележка, които се печата Рекламация/Продажба
– <SaleCaption> – ако операцията е продажба се печата името на съответния език, в противен случай е празно
– <RefundCaption> – ако операцията е рекламация се печата името на съответния език, в противен случай е празно
10. Оптимизация на сканирането със сериен баркод скенер.
11. Възможност за изпращане на поръчката към Microinvest Hotel Pro.
12. Възможност за разпознаване на клиентски карти по два или повече префикса.
13. Възможност за автоматично добавяне на стока(име, баркод, мярка) чрез сканиране на баркода в прозореца за нова стока.
14. Възможност за попълване на бакшиш – Руанда.
15. Добавена колона за сума на документ(продажба/рекламация) в Мениджър на документи.
16. Запазване на коментара при прехвърляне на стоки от маса към маса в ресторантски режим.
17. Оптимизиране на прогреса(в проценти) при запис на операция.
18. При работа с база данни MS SQL Server параметъра AutoClose се установява във False.
19. Промяна във формата на данните изпращане към ОФД – Русия.
– mailfrom:mailfrom@mailfrom.com;userid:0123456789012;phone:0123456789
или
– mailfrom:mailfrom@mailfrom.com;userid:0123456789012;mailto:mailto@mailto.com
20. Генериране на дневен отчет Kassenbericht – Германия.
21. Преименуване на бутони за отчети при държава Германия:
– Z-report -> Tagesabschluss
– X-report -> Zwischenabschluss
– ECT -> Kassenzählung
– Print -> ERSTELLEN
22. Въвеждане на копюри при приключване на деня(генериране на Kassenbericht) – Германия
23. Задължително нулиране на Delta new в Kassenbericht – Германия
24. Генериране на pdf копие при внасяне и извеждане на пари – Германия.
25. Динамична промяна на шаблона при печат на касова бележка за Германия.
26. Промяна на заглавието на бележката при внасяне на аванс – Германия.
27. Автоматично генериране на PDF копие на бележка – Германия.
28. Печат на копие на последната касова бележка – Германия
29. Коригирани съобщения в инсталатора на програмата.
30. Коригирано несъответствие – не се визуализира масата като свободна след плащане на поръчки в ‘Сив’ визуален стил.
31. Коригирано несъответствие – проблеми с ценовите правила, при задължения по партньори.
32. Коригирано несъответствие – при недостиг на сумата за плащане и натискане на ‘Esc’ таблицата със стоки остава неактивна.
33. Коригирано несъответствие – не се визуализира последна снимка от папката Display.
34. Коригирано несъответствие – неправилен превод в MessageBox при полски, финландски, арабски и туркменски език.

=====

Версия 3.07.060 от 09.02.2017 г.

1. Оптимизация на информацията записвана в ‘Дневник на приложението’при конфликт в номерацията на документи.
2. Промяна и преименуване на цветовите схеми в списъка за избор в прозореца ‘Настройки’.
3. Добавен вграден PDF принтер.
4. Усъвършенстване на началния екран при стартиране на програмата.
5. Добавена е инсталация на продукта на немски език.
6. Забрана за продажба на стоки с нулева доставна цена.
7. Възможност за автоматично генериране на номер клиентска карта.
8. Задължително въвеждане на коментар/причина при внасяне/извеждане на сума при държава Герамния.
9. Възможност за съхраняване на сумата за изплащане като кредит при запис на Реклмация.
10. Добавена държава Universal.
11. Ревизия на немския превод.
12. Ревизия на арабски превод.
13. Актуализация на адреса на Microinvest в ‘За програмата’.
14. Задаване на визуален стил според версията на Windows в автоматичния инсталатор.
15. Възможност за изпращане на sms или email при запис на продажба/рекламация – Русия
16. Деактивиране на основната таблица при запис на операцията – Търговски обект.
17. Коригирано несъответствие – не се маркира тескта при въвеждане на сума за плащане в ‘Търговски обект’ във визуален стил 1.
18. Коригирано несъответствие – изчезване на името на стоката при подмяна на вече добавен в операцията артикул.
19. Коригирано несъответствие – неправилна кодировка при печат на бележки на арабски език.
20. Коригирани несъответствия – грешни напътствия в инсталтора.

=====

Версия 3.07.059 от 06.12.2016 г.

1. Оптимизация на изпращането на алкохолна продукция към УТМ.
2. Съхранение и проверка на сканираните PDF417 за месец назад.
3. Премахване на настройката за изпращане на слабоалкохолни напитки към УТМ.
4. Превод на програмата на туркменски език.
5. Добавена държава Туркменистан.
6. Добавена настройка за интеграция с Нилсен.
7. Ревизия на превода на арабски език.
8. Ревизия на превода на финландски език.
9. Добавяне на потвърждение при печат на шаблони за фискален/нефискален принтер.
10. Разширяване на скриптовете за град и адрес
<OwnerCity> – град на обекта за регистрация
<OwnerAddressShort> – само адрес, които не включва град, на обекта за регистрация
<PartnerCity> – град на партньора
<PartnerAddressShort> – само адрес, които не включва град, на партньора
11. Разширяване на скриптовете за печат на ДДС стойност на стока в касови бележки:
<ItemVatValue> – стойност на ДДС за една бройка
<ItemTotalVatValue> – стойност на ДДС за съответното количество
12. Коригирано несъответствие – неправилна кодировка при печат на бележки на арабски език.
13. Коригирано несъответствие – неправилно оразмеряване на бутоните в прозорец ‘Блокирани стоки’ при малък(<4) брой групи стоки.
14. Коригирано несъответствие – съобщения за грешки, въпроси и информация на английски при избран език латвийски, арабски, финладски или туркменски.
15. Коригирано несъответствие – грешка при прилагане на ценови правилa за добавяне на стока в операция в Ресторант.
16. Показване на статус и % при презареждане на настройки.
17. Променена подредба на цветовите схеми в списъка в прозореца за настройки.

=====

Версия 3.07.058 от 16.09.2016 г.

1. Новa цветова схема Windows 10.
2. Възможност за четене на 1D и 2D баркодове чрез COM скенер.
3. Възможност за търсене по клинетска карта в Мениджър на документи.
4. Добавен е режим на цифровата клавиатура – цифри + клавиши F1-F12.
5. Възможност за попълване на бакшиш ЮАР – ресторантски режим.
6. Автоматично опресняване на ‘Регистър на поръчките’ в търговски обект.
7. Принтиране на бележки по подразбиране с изключен удебелен шрифт(<FontBoldOff>) включен скрипт на Standart Printer.
8. Добавена държава Саудитска Арабия.
9. Премахване на бакшиш за Саудитска Арабия.
10. Оптимизация на опресняването на информацията в ‘Мениджър на документи’ при включен сървър за печат.
11. Печат на служебен бон към първият намерен кухненски принтер – България.
12. Забрана за групиране на стоките на екрана при работа с УТМ.
13. Печат на <OrderCounter> във фискален бон – Ресторант.
14. Печат на QR кодове при всички стандартни принтери през драйвер (Standard).
15. Печат на QR кодове по протокол в Epson съвместим режим на Generic Epson, Generic TCP, Generic Citizen принтери.
16. Печат на QR кодове по протокол при всички Rongta принтери.
17. Печат на QR кодове по протокол в Star Line Mode при Generic Star принтери.
18. Печат на QR кодове по протокол при всички Star TSP принтери в Epson режим.
19. Печат на EAN-13, EAN-8, Code39 и Code128 баркодове при всички принтери през драйвер (Standard).
20. Печат на EAN-13 и EAN-8 кодове при Datecs и Tremol принтери.
21. Доработени са скриптовете за баркодовете при обработка на дълги кодове от тип Code128.
22. Усъвършенстване на валидацията на КПП при пращане към УТМ.
23. Корекция на алгоритъма за разпознаване на слабо алкохолни напитки – бира и др.
24. Възможност за печат на фискални бележки за рекламация за Финландия.
25. Коригирано несъответствие – Печат нa Z-Отчет на втори фискален принтер, на който се печата УТМ ‘слип’.
26. Коригирано несъответствие – При внасяне на авансово плащане записа в Касовата книга е с името на друг клиент, а не на избрания.
27. Коригирано несъответствие – Възможност за продажба с цена=0.00 при прилагане на ценово правило и забранена продажба с нулева цена.
28. Коригирано несъответствие – автоматично теглене на количества от везна, ако тегловния баркод е написан с малки ‘w’.

=====

Версия 3.07.057 от 11.07.2016 г.

1. Деноминация на валутата в Беларус:
– Промяна на закръгленията от „000“ на „0.00“.
– Актуализация на драйверите за управление на Фискални принтери и касови апарати
2. Възможност за подреждане на поръчките в ресторант по азбучен ред на клиентите.
3. Усъвършенстване на алгоритъма за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
4. Разпознаване/добавяне на стока при директно сканиране на акцизна марка(PDF417) – Русия
5. Проверка за валидност на акцизна марка PDF417 – Русия:
– Невалиден PDF417 по дължина
– Въведения PDF417 съвпада по алкохолен код със стоката.
– Дублиране на PDF417 на ниво прозорец ‚PDF417 ‘.
– Дублиране на ниво документ(цялата продажба).
6. Възможност за тест на УТМ сървър – Русия. Проверка за:
– Наличие на връзка с UTM
– Въведен/Зададен объект за регистрация
– Въведени ИНН и КПП на объекта за регистрация
– Валидни ИНН и КПП на объекта за регистрация
– Въведен адрес на объекта за регистрация
7. Проверка за валидност на необходимте атрибути(т.5) преди изпращане на алкохолната продукция към УТМ -Русия
8. Добавени скриптове:
– <UTMAlcoSlip> – печат на нефискален ‘слип’ само при наличието на алкохолна продукция – Русия
– <NonFiscalReceipt> – превклюва печата на бележка към нефискален
9. Добавени шаблони за печат КЪм фискални/нефисклани принтери
– QR EGAIS Style Standard
– QR EGAIS Slip
– Стандарт QR Код
– Стандарт Реклама
– Стандарт Картина
10. Коригирано несъответсвие – грешно изчисляване на сумма на реда при сканиране на няколко акцизни марки(PDF417).

=====

Версия 3.07.056 от 22.06.2016 г.

1. Добвен нов тип устройство в настройките ‘УТМ Сървър’ – Русия
2. Изпращане на алкохолна продукция към УТМ Сървър – Русия
3. Възможност за печат на QR-кодове при печат на фискални/нефискални бележки.
4. Корекция на реда за плащане с предварително внесена авансова сума. Премахване на количество и единична цена. Остава само тотал на реда.
5. Възможност за присъединяване на икона към допълнителен(Създаден от потребителя) тип на плащане.
6. Коригирано несъответствие – запис в касовата книга на сума при натрупване на ел. точки от ценови правила.
7. Усъвършенстване на механизма за печат на междинни фискални бележки – Ресторант.
8. Допълване и корекции по превода на финландски език.
9. Промени в печата на касови бележки за принтери Olliveti 2024-L и Proline Ergo speed, поради промяна на ДДС ставката на 24% от 01.06.2016 в Гърция.
10. Добавени скриптове:
– <QRCode> – Печат на QR-код
– <UTMShift> – номер на смяна
– <UTMWorkstation> – работна станция/Каса
– <UTMResultSign> – отпечатък на електронния подпис
– <UTMResultURL> – Адрес за преглед на бележката в интернет
– <UTMQRCode> – QR код на адреса за преглед.

=====

Версия 3.07.055 от 27.04.2016 г.

1. Добавени са следните страни:
– Киргизстан
– Оман
– Финландия
2. Добавени са следните езици:
– Финландски
– Арабски
3. Възможност за избор на следните копюри банкноти в режим ‘Търговски обект’ -> Вариант 2 и държава Киргизстан: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000.
4. Възможност за печат Z-отчет по работни места – Южна Африка.
5. Включване на внесени и изведени суми в фискалното устройство в Z-отчет – Южна Африка.
6. Възможност за задаване на време за изчакване при изпълнение на заявка към базaта данни.
7. Оптимизация на изгледа на прозореца за проверка на цени при стоки с дълго име.
8. Разпознаване на ценови баркод от типа: 2800001$$$.$$c.
9. Запис на поръчка при печат на междинна бележка при следните ситуации:
– забранено изтриване на ред за активния потребител
– Активния потребител е оператор с активиран ограничен режим на работа
10. Възможност за извършване на X/Z отчет в режим оператор с ограничени права за тези функции, чрез въвеждане на администраторска парола.
11. Интреграция на печат на касови бележки през Crystal POS Printer с SDC – Руанда.
12. Усъвършенстване на работата на командния параметър checkconnection.
13. Усъвършенстване на прозореца за комбинирано разплащане при рекламация.
14. Потребителски справки в ‘Конторолен панел’.
15. Коригирано несъответствие – изрязване на тоталите в прозореца за преглед на ценовите правила при работа с цени без ДДС.
16. Коригирано несъответствие – Run-time error 400 при активирано автоматично заключване в режим ‘Търговски обект’.
17. Коригирано несъответствие – неправилно закръгление на сумите при печат на фискален принтер Казахстан
18. Коригирано несъответствие – неправилно закръгление при прилагане на следното ценово правило:
IF (GGroupQtty AAB >= 3) AND (operation = 2) THEN changecheapestitemspricefromgroup AAB, GGroupQtty AAB \ 3, 0.50
19. Коригирано несъответствие – грешка при въвеждане на количество 0.5 при формат на количеството ‘0’ в ресторански режим и формат на количествата ‘0’.

=====

Версия 3.07.054 от 25.08.2015 г.

1. Възможност за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
2. Усъвършенстване/Актуализация на печата на Z-отчет през Fiscal Memory emulator – Кипър. 
3. Печат на касовите бележки на английски – Кипър. 
4. Принудително отваряне на чекмедже при печат към DatecsFP550, DatecsFP550DV, DatecsFP550KL. 
5. Оптимизация на интефейса при DPI различно от 96. 
6. Команден параметър за печат на фактура през фискално устройство без печат на зададените скриптове – PrintDefaultECRInvoice. 
7. В режим ‘Търговски обект’ при работа с визуален стил 1, при недостатъчна сума за плащане рестото се оцветява в червено. 
8. Възможност за избор на валута при разплащане – държава Руанда. 
9. Връщане на клиент по подразбиране при затварне на програмата без запис на операцията, след смяна чрез карта. 
10. Коригирано несъответствие – невъзможност за промяна на количество при забранено „Изтриване на маркирания ред“ и въвеждана на голямо число. 
11. Коригирано несъответствие – грешно ДДС при печат на Z-отчет – Южна Африка. 
12. Печат на Z-Отчет по работни места – Южна Африка. 
13. Коригирано несъответствие – при печат на оборот по оператори, се вижда оборота за всички оператори въпреки, че потербителя е ‚Оператор‘ и има достъп само до своите данни. 
14. Изчисляване и визуализация на рестото при комбинирано плащане в Търговски обект. 
15. Добавяне на настройка „Стоки по обекти“. Показване на стоките, чийто цени са различни от 0 за ценовата група, по която работи обекта. 
16. Възможност за въвеждане на основание за внасяне/извеждане на пари в/от фискално устройство. 
17. Превод на продукта на латвийски език. 
18. Добавяне на държава ‚Латвия‘. 
19. Добавяне на държава ‚Великобритания‘. 
20. Добавени режими на настройкта за печат на фискален бон – Автоматично включено, Автоматично изключено 
21. Добавяне на информация при предварителен бон в Дневник на приложението. 
22. Възможност за търсене по Getti и Microinvest Club карти в прозорец „Информация“. 
23. Разпознаване на Getti карти с префикс 0708753. 
24. Възможност за проверка на сумата на документа във всички валути дефинирани в програмата. 
25. Драйверите на устройства от Datecs, Daisy и Incotex имат защитен механизъм за автоматично аварийно разблокиране на апаратите, ако те са останали в неопределен режим; 
26. Коригирано несъответствие – не намира тегловен баркод, ако той е въведен в полето „Баркод 3″. 
27. Коригирано несъответствие – при селектиране на повече от една стоки от прозореца за избор на стоки, се добавят съответния брой редове, но с една и съща стока. 
28. Коригирано несъответствие – при печат на касов бон за рекламация винаги се взема номера на първата/държава Руанда/. 
29. Коригирано несъответствие – неправилни стойности при отсъпка за целия документ и използване на скрипта <ItemPriceFull>. 
30. Коригирано несъответствие – В ресторантски режим при избор на клиент в прозореца за ‘Внасяне на авансово плащане’ не избира партньора намерен чрез ‘Локатор’.

===

Версия 3.07.053 от 20.10.2014 г.

1. Обвързване на стартирането на Fiscal Memory Emulator с права за достъп до X и Z отчети. 
2. Актуализация на алгоритъма за приключване на продажби при прилагане на ценово правило за отстъпка на партньор и разплащане с авансова сума. 
3. Добавена е възможност за филтриране на групите стоки изпращани към клиентски дисплей. 
4. Усъвършенстване на механизма за печат на бонове с авансово плащане – Руанда. 
5. Добавяне на регистър на поръчките в режим ‘Търговски обект’. 
6. Изпращане на текст към Order Assistant в режим на клиентски дисплей. 
7. Оптимизация на комуникацията с Order Assistnat по UDP, IM. 
8. Възможност за сканиране на клиентска карта в полето за въвждане на сума при внасяне нa авансово плащане. 
9. Възможност за директен печат от програмата на X и Z отчети – Руанда . 
10. Добавена справка тип X-отчет в конторлен панел – Руанда 
11. Разпознаване и добавяне на клиентски Microinvest club карти. 
12. Възможност за избор на действие(Вход в програмата, Начало на смяна, Край на смяна) при вход в програмата. 
13. Възможност за избор/въвеждане на причина за изтриване на стока. 
14. Статични дата и час при печат на междинна бележка или бележка за клиент – ресторант. 
15. Коригирано несъответствие при начисляване на процент сервиз по групи стоки. 
16. Коригирано несъответствие – неправилно изчисляване на задължението на партньора при печат на бележки 
17. Коригирано несъответствие – не се изтрива информационната лената при пиключване е режим Търговски обект.