– Водене на счетоводна отчетност
– Деловодство
– Подаване на данни към НАП