– Назначаване и освобождаване
– Болнични и майчинство
– Работни заплати и ведомости
– Подаване на данни към НОИ